Tenttiwiki

11.3.2010

Monivalinta 3p (0,5p per oikea vastaus)

Soluliitoksiin liittyviä termejä. Valitse oikea termi kysymysten alla olevasta listasta.

 1. Mikä termi kuvaa epiteelirakenteiden (ja epiteelisolujen) ominaispiirrettää, jossa solujen toinen puoli liittyy tyvikalvoon ja vastakkainen puoli on onteloa päin?
 2. Selkärangattomilla tavattava soluliitos, joka sulkee lähekkäisten epiteelisolukkojen välitilan estäen liukoisten molekyylien vapaan liikkumisen epiteelisolukon toiselta puolelta toiselle.
 3. Selkärankaisten soluliitos, joka sulkee lähekkäisten epiteelisolukkojen välitilan estäen liukoisten molekyylien vapaan liikkumisen epiteelisolukon toiselta puolelta toiselle.
 4. Epiteelisolun “ulkopuoli” eli onteloa päin oleva puoli.
 5. Ankkuroiva liitos, joka on yhteydessä aktiinisäikeisiin.
 6. Ankkuroiva liitos, joka on yhteydessä välikokoisiin säikeisiin.

Termit: Par6, planaarinen, vyöliitos (adhesion junction), polaarinen, väliseinällinen (septate) liitos, tiivisliitos, apikaalinen, asinaarinen, basolateraalinen, desmosomi, niveljalkaisliitos

Lyhyet kysymykset tot. 9p. - 1: 1p, 2: 3p, 3: 3p ja 4: 2p
 1. Solusykli: Mitkä allamainituista solutyypeistä esiintyvät ihmisellä? Jos esiintyy, anna esimerkki.
  • Solu ei kasva eikä jakaudu
  • Solu kasvaa muttei jakaudu
  • Solu jakautuu muttei kasva
  • Solu kasvaa ja jakautuu
 2. Solusykli: Olet juuri saanut graduprojektiisi yhteistyökumppanilta kolme solulinjaa, joissa kussakin on indusoituva vektorikonstrukti. Lähetyksen mukana tulleessa kirjeessä kerrotaan, että solulinja A:n konstrukti estää M-vaiheen sykliinien degradaation, solulinja B:n konstrukti ekspressoi voimakkaasti p21 proteiinia ja solulinja C:n konstrukti estää Rb:n fosforylaation. Lisäät innoissasi konstruktit aktivoivaa kemikaalia soluille muistamatta että on perjantai-ilta ja maljalla olevat solut ovat jo nyt kasvaneet niin täyteen, että ne tulisi jakaa. Perjantai-illalle on vähän menoa ja mietit kuumeisesti selviävätkö solut huomiseen. Miten ennustat solujen käyttäytyvän yön aikana? Perustele.
 3. Syöpä: Myc-proteiinin yliekspressio aiheuttaa solujen kontrolloimatonta proliferaatiota ja ei ihmekään että Myc:n yliekspressio on tyypillistä monille eri syöville. Yllättäen Myc:n yliekspressio normaaleissa soluissa aiheuttaakin voimakkaasti apoptoosia ja tietyissä olosuhteissa koko solupopulaatio tuhoutuu Myc-aktivaation seurauksena. Selitä, miksi Myc:n aktivaatio aiheuttaa näin vastakkaisia vaikutuksia normaaleissa ja syöpäsoluissa?
 4. Solun tukiranka: Katso tehtävän kuvaa alla. Kuvassa A on lepääville soluille tyypillinen aktiinin värjäytyminen. Jos soluihin injektoidaan konstitutiivisesti aktiivia muotoa Rac, Rho tai CDC42 GTPaaseista, tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia solujen aktiinirakenteissa. Mikä GTPaaseista aiheuttaa stressisäikeiden (B), lamellipodien (C) ja filopodien (D) muodostumisen?
Esseet, valitse toinen. 6p
 1. Syövän tunnusmerkit
 2. Kudoksen kasvun soluviestintä