Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solubiologia_ja_sytogenetiikka [2016/03/03 21:32]
2001:14ba:1ff:5200:d57d:7d72:7448:8c9 [Sytogenetiikan osuus]
solubiologia_ja_sytogenetiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Solubiologia ja sytogenetiikka======
 +
 +
 +=====Kasvisolubiologian osuus=====
 +
 +===11.12.2015===
 +
 +  - Kasvisoluseinän rakenne ja sen kemialliset komponentit
 +  - Kasvisolujen vakuolit
 +  - Kloroplastin rakenne
 +
 + 
 +====18.4.2012====
 +
 +  - Selosta luettelomaisesti,​ mitkä ovat kasvisoluseinän kemialliset komponentit?​
 +  - Mihin kasvisolun soluorganelleihin varastoidaan seuraavat aineet: tärkkelys, proteiinit ja rasvat?
 +  - Selosta, millainen on tavallisen C3-kasvin kloroplastin rakenne.
 +
 +====10.3.2006====
 +
 +Vastaa lyhyesti.
 +
 +  - Minkälaisia tuki- eli vahvikesolukoita kasveissa on? 
 +  - Mikä on vakuoli ja mikä on sen merkitys kasvisolussa? ​
 +  - Millaisia plastideita on kasvisoluissa? ​
 +
 +====15.2.2006====
 +
 +Selitä lyhyesti ja selkeästi (muutamalla lauseella). ​
 +
 +  - Millainen on epidermisolun rakenne? ​
 +  - Mitä ja missä on selluloosa kasvisoluissa? ​
 +  - Mitä tarkoitetaan plasmolyysillä? ​
 +  - Mitä on sklerenkyymi? ​
 +  - Mitä on amylopektiini? ​
 +  - Millainen on dikaryoottinen sienirihmasto? ​
 +
 +
 +=====Eläinsolubiologian osuus=====
 +
 +
 +==== 18.4.2012 ====
 +  - Selitä lyhyesti
 +     * Kondroblasti
 +     * Kytkylevy
 +     * Nisslin jyväset
 +     * Haversin kanava
 +  - Kuinka epiteelikudokset voidaan jaotella rakenteellisesti?​ Anna esimerkki kustakin tyypistä
 +  - Vertaile sileän lihaskudoksen ja sydänlihaskudoksen rakennetta ja ominaispiirteitä.
 +
 +==== 9.3.2010 ====
 +
 +  - Vertaile sileän ja poikkijuovaisen lihassolun rakennetta
 +  - Rustokudoksen rakenne ja muodostuminen
 +  - Kuvaile yhdellä lauseella
 +     * Tyvikalvo
 +     * Monirivinen lieriöepiteeli
 +     * Apokriininen eritys
 +     * Fibroblasti
 +
 +=====Sytogenetiikan osuus=====
 +
 +11.12.2015
 +
 +1. Piirrä ja nimeä metafaasikromosomityypit ja nimeä kromosomin perusosat
 +
 +2. Mikä on Robertsonin translokaatio ja mitä se voi aiheuttaa?
 +
 +3. Mikä on FISH-menetelmän periaate ja mihin sitä voidaan käyttää (yksi esimerkki)?
 +==== 9.3.2010 ====
 +
 +  - Meioosin ja mitoosin erot (3p)
 +  - Yleisimmät aneuploidiat ihmisellä (6p)
 +
 +
 +==== 10.3.2006 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti (á 1p)
 +      * kinetokori
 +      * akrosentrinen kromosomi ​
 +      * monosomia ​
 +  - Meioosin ensimmäinen profaasi? (3p)
 +  - Rakenteelliset kromosomimuutokset? ​
 +
 +====15.2.2006====
 +
 +  - Selitä lyhyesti (á 1p)
 +     * bivalentti
 +     * eukromatiini
 +     * triploidia
 +  - Nondisjunktio ja sen seuraukset (3p)
 +  - FISH-menetelmän periaate (3p)
 +