Tenttiwiki

Solubiologia ja sytogenetiikka

Kasvisolubiologian osuus

11.12.2015

 1. Kasvisoluseinän rakenne ja sen kemialliset komponentit
 2. Kasvisolujen vakuolit
 3. Kloroplastin rakenne

18.4.2012

 1. Selosta luettelomaisesti, mitkä ovat kasvisoluseinän kemialliset komponentit?
 2. Mihin kasvisolun soluorganelleihin varastoidaan seuraavat aineet: tärkkelys, proteiinit ja rasvat?
 3. Selosta, millainen on tavallisen C3-kasvin kloroplastin rakenne.

10.3.2006

Vastaa lyhyesti.

 1. Minkälaisia tuki- eli vahvikesolukoita kasveissa on?
 2. Mikä on vakuoli ja mikä on sen merkitys kasvisolussa?
 3. Millaisia plastideita on kasvisoluissa?

15.2.2006

Selitä lyhyesti ja selkeästi (muutamalla lauseella).

 1. Millainen on epidermisolun rakenne?
 2. Mitä ja missä on selluloosa kasvisoluissa?
 3. Mitä tarkoitetaan plasmolyysillä?
 4. Mitä on sklerenkyymi?
 5. Mitä on amylopektiini?
 6. Millainen on dikaryoottinen sienirihmasto?

Eläinsolubiologian osuus

18.4.2012

 1. Selitä lyhyesti
  • Kondroblasti
  • Kytkylevy
  • Nisslin jyväset
  • Haversin kanava
 2. Kuinka epiteelikudokset voidaan jaotella rakenteellisesti? Anna esimerkki kustakin tyypistä
 3. Vertaile sileän lihaskudoksen ja sydänlihaskudoksen rakennetta ja ominaispiirteitä.

9.3.2010

 1. Vertaile sileän ja poikkijuovaisen lihassolun rakennetta
 2. Rustokudoksen rakenne ja muodostuminen
 3. Kuvaile yhdellä lauseella
  • Tyvikalvo
  • Monirivinen lieriöepiteeli
  • Apokriininen eritys
  • Fibroblasti

Sytogenetiikan osuus

11.12.2015

1. Piirrä ja nimeä metafaasikromosomityypit ja nimeä kromosomin perusosat

2. Mikä on Robertsonin translokaatio ja mitä se voi aiheuttaa?

3. Mikä on FISH-menetelmän periaate ja mihin sitä voidaan käyttää (yksi esimerkki)?

9.3.2010

 1. Meioosin ja mitoosin erot (3p)
 2. Yleisimmät aneuploidiat ihmisellä (6p)

10.3.2006

 1. Selitä lyhyesti (á 1p)
  • kinetokori
  • akrosentrinen kromosomi
  • monosomia
 2. Meioosin ensimmäinen profaasi? (3p)
 3. Rakenteelliset kromosomimuutokset?

15.2.2006

 1. Selitä lyhyesti (á 1p)
  • bivalentti
  • eukromatiini
  • triploidia
 2. Nondisjunktio ja sen seuraukset (3p)
 3. FISH-menetelmän periaate (3p)