Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solubiologia [2019/06/01 21:11]
185.204.1.185 [529382 Solubiologia, 5 op]
solubiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 6: Line 6:
  
 1. 1.
-a) G-proteiinikytkentäiset reseptorit liittyvät yhteen trimeeristen G-proteiinien kanssa. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten Gα:n välittämän signaalin sammumista? ​+a) G-proteiinikytkentäiset reseptorit liittyvät yhteen trimeeristen G-proteiinien kanssa. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten Gα:n välittämän signaalin sammumista? 
 (i) GEF-proteiini vaihtaa GDP:n GTP:ksi (i) GEF-proteiini vaihtaa GDP:n GTP:ksi
 +
 (ii) Gα:aan sitoutunut GTP hydrolysoituu GDP:ksi (ii) Gα:aan sitoutunut GTP hydrolysoituu GDP:ksi
 +
 (iii) Gα vapautuu Gβγ-kompleksista (iii) Gα vapautuu Gβγ-kompleksista
 +
 (iv) Gα vapautuu G-proteiinikytkentäisestä reseptorista (iv) Gα vapautuu G-proteiinikytkentäisestä reseptorista