Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solubiologia [2019/05/11 13:28]
185.204.1.181 [529382 Solubiologia, 5 op]
solubiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 4: Line 4:
 ===Tentti 10.5.2019=== ===Tentti 10.5.2019===
  
-Kysymykset kirjoitettu muistista 
  
-1. a) Mikä seuraavista ​kuvaa trimeerisen ​G-proteiinin inaktivointia?​ +1. 
-i) Alfa-yksikön irtoaminen beta-gamma-kompleksista +a) G-proteiinikytkentäiset reseptorit liittyvät yhteen trimeeristen G-proteiinien kanssa. ​Mikä alla olevista vaihtoehdoista ​kuvaa parhaiten ​Gα:n välittämän signaalin sammumista?
-ii) GEFin GDP:n vaihtumien GTP:ksi +
-iii) Alfa-yksikön GTP:n hydrolyysi GDP:ksi +
-iv) alfa-yksikön irtoaminen GPCR-reseptorista+
  
-bMiten steroidihormonit vaikuttavat geeniekspressioon?​+(iGEF-proteiini vaihtaa GDP:n GTP:ksi
  
-2. Ca2+ rooli lihassupistuksessa+(ii) Gα:aan sitoutunut GTP hydrolysoituu GDP:ksi
  
-3. Apoptoosin solutason mekanismit ja niiden säätely+(iii) Gα vapautuu Gβγ-kompleksista
  
-4. Piirrä sienisolu ​ja 6 rakennetta, ​jota ei tyypillisesti löydy eläinsolusta.+(iv) Gα vapautuu G-proteiinikytkentäisestä reseptorista 
 + 
 +b) Selitä lyhyesti miten steroidihormonit voivat muuttaa geenien transkriptiota soluissa.  
 + 
 +2. Kalsiumin rooli lihassupistuksessa 
 + 
 +3. Apoptoosi: solutason mekanismit ja niitä säätelevät tekijät 
 + 
 +4. Piirrä sienisolu, johon on selkeästi merkitty kuusi rakennetta ​tai asiaajotka löytyvät yleensä sienistä, mutta ei eläimistä. Älä nimeä muita asioita (vaikka piirtäisit). Kerro yhdellä lauseella kunkin merkityn asian tehtäväsienisolussa
  
 ===Tentti 20.5.2016=== ===Tentti 20.5.2016===