Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
solubiologia [2019/01/16 00:20]
webmaster created
solubiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ====529382 Solubiologia,​ 5 op==== ====529382 Solubiologia,​ 5 op====
 +===Tentti 10.5.2019===
 +
 +
 +1.
 +a) G-proteiinikytkentäiset reseptorit liittyvät yhteen trimeeristen G-proteiinien kanssa. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten Gα:n välittämän signaalin sammumista?
 +
 +(i) GEF-proteiini vaihtaa GDP:n GTP:ksi
 +
 +(ii) Gα:aan sitoutunut GTP hydrolysoituu GDP:ksi
 +
 +(iii) Gα vapautuu Gβγ-kompleksista
 +
 +(iv) Gα vapautuu G-proteiinikytkentäisestä reseptorista
 +
 +b) Selitä lyhyesti miten steroidihormonit voivat muuttaa geenien transkriptiota soluissa. ​
 +
 +2. Kalsiumin rooli lihassupistuksessa
 +
 +3. Apoptoosi: solutason mekanismit ja niitä säätelevät tekijät
 +
 +4. Piirrä sienisolu, johon on selkeästi merkitty kuusi rakennetta tai asiaa, jotka löytyvät yleensä sienistä, mutta ei eläimistä. Älä nimeä muita asioita (vaikka piirtäisit). Kerro yhdellä lauseella kunkin merkityn asian tehtäväsienisolussa. ​
 +
 ===Tentti 20.5.2016=== ===Tentti 20.5.2016===