Tenttiwiki

MOLE-104 Solubiologia

529382 Solubiologia, 5 op

Tentti 10.5.2019

1. a) G-proteiinikytkentäiset reseptorit liittyvät yhteen trimeeristen G-proteiinien kanssa. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten Gα:n välittämän signaalin sammumista?

(i) GEF-proteiini vaihtaa GDP:n GTP:ksi

(ii) Gα:aan sitoutunut GTP hydrolysoituu GDP:ksi

(iii) Gα vapautuu Gβγ-kompleksista

(iv) Gα vapautuu G-proteiinikytkentäisestä reseptorista

b) Selitä lyhyesti miten steroidihormonit voivat muuttaa geenien transkriptiota soluissa.

2. Kalsiumin rooli lihassupistuksessa

3. Apoptoosi: solutason mekanismit ja niitä säätelevät tekijät

4. Piirrä sienisolu, johon on selkeästi merkitty kuusi rakennetta tai asiaa, jotka löytyvät yleensä sienistä, mutta ei eläimistä. Älä nimeä muita asioita (vaikka piirtäisit). Kerro yhdellä lauseella kunkin merkityn asian tehtäväsienisolussa.

Tentti 20.5.2016

1. A) Miten molekyyli voi olla tasapainossa solukalvon eri puolien välillä, vaikka sen pitoisuus ei ole yhtä suuri solukalvon eri puolilla? B) Laita seuraavat aineet järjestykseen sen mukaan miten ne läpäisevät lipidikaksoiskalvon, aloittaen siitä, joka läpäisee helpoiten. Ca2+, CO2, etanoli, glukoosi, RNA, H2O

2. Proteiinissa X on solulimakalvostoon ohjaava signaalisekvenssi sekä viisi mahdollista N-linkattua glykosylaatiokohtaa. Teet mutaation kaikkiin viiteen glykosylaatiokohtaan kerralla ja siten poistat glykosylaation kokonaan. Tarkoituksesi on tutkia glykosylaation merkitystä. Mitä ennustat proteiineille tapahtuvan, kun ilmennät sitä soluissa? Perustele ehdotuksesi.

3. Solutukirangan säikeiden (aktiini, välikokoiset filamentit, mikrotubulukset) erot ja yhtäläisyydet.

4. (Neljä kuvaa, jossa GFP sekä GFP-S1 solut tummanharmaita ja GFP-S2 sekä GFP-S1-S1 tumat tummanharmaita) Virusproteiinin kahden segmentin (S1 ja S2) epäillään oleva vastuussa virusproteiinin paikantumisesta tumaan infektoiduissa ihmisen soluissa. Olet valmistanut plasmideja, jotka koodaavat vihreää fluoresoivaa proteiinia (GFP) liitettynä jompaankumpaan tai molempiin näistä peptidisegmenteistä. Olet vienyt nämä plasmidit solujen sisään. Kun fuusioproteiinien ilmeneminen on indusoitu, katselet soluja fluoresenssimikroskoopilla GFP:n katseluun soveltuvia suotimia käyttäen. Tuloksesi on esitetty piirroskuvissa, joissa GFP-signaali näkyy harmaana. Mikä vaihtoehto (yksi) sopii parhaiten havaintojesi kanssa? Perustele A) Sekä S1 että S2 tarvitaan, jotta virusproteiini paikantuu tumaan B) S1 tarvitaan ja riittää, jotta virusproteiini paikantuu tumaan C) S2 tarvitaan ja riittää, jotta virusproteiini paikantuu tumaan D) S1 tarvitaan, mutta ei riitä, jotta virusproteiini paikantuu tumaan

5. Vertaile solujen välisten signalointireittien toimintatapoja. Esitä esimerkkejä yhteisistä ja eriävistä piirteistä.

6. Piirrä sienisolu, johon on selkeästi merkitty kuusi rakennetta tai asiaa, jotka löytyvät yleensä sienistä, mutta ei eläimistä. Älä nimeä muita asioita (vaikka pirtäisit). Kerro yhdellä lauseella kunkin merkityn asian tehtävä sienisolussa.