Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

solu-_ja_molekyylibiologia_i [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Tentti 13.3.2015 ==== 
 +Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen 
 +  - Nukleosomin rakennekomponentit ja niiden dynamiikka (10op) 
 +  - Vastaa lyhyesti (enint. ½ sivua/​kohta) 
 +    - Kuvaa RNA POL II:n suurimman alayksikön C-terminaalisen domeenin (CTD:n) rooli transkription aloituksessa ja mRNA:n 5'​-pään muokkauksessa (5p) 
 +    - Kuvaa hypoteettisen esimerkin avulla mitä tarkoitetaan signaalien integraatiolla transkription säätelyssä (5p) 
 +  - Miten prokaryoottigeeniä voidaan säädellä samanaikaisesti sekä positiivisesti,​ että negatiivisesti?​ (10p) 
 +  - Miten ja miksi polypeptidi laskostuu proteiiniksi ja mitkä fysikaaliset vuorovaikutukset stabiloivat laskostuneen rakenteen vesiliuoksessa?​ (10p) 
 +  - Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvaa replikaation aloitusta (10p)