Tenttiwiki

Tentti 13.3.2015

Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen

  1. Nukleosomin rakennekomponentit ja niiden dynamiikka (10op)
  2. Vastaa lyhyesti (enint. ½ sivua/kohta)
    1. Kuvaa RNA POL II:n suurimman alayksikön C-terminaalisen domeenin (CTD:n) rooli transkription aloituksessa ja mRNA:n 5'-pään muokkauksessa (5p)
    2. Kuvaa hypoteettisen esimerkin avulla mitä tarkoitetaan signaalien integraatiolla transkription säätelyssä (5p)
  3. Miten prokaryoottigeeniä voidaan säädellä samanaikaisesti sekä positiivisesti, että negatiivisesti? (10p)
  4. Miten ja miksi polypeptidi laskostuu proteiiniksi ja mitkä fysikaaliset vuorovaikutukset stabiloivat laskostuneen rakenteen vesiliuoksessa? (10p)
  5. Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvaa replikaation aloitusta (10p)