Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
solu-_ja_molekyylibiologia_1 [2014/02/27 01:43]
127.0.0.1 external edit
solu-_ja_molekyylibiologia_1 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 25.5.2012 ==== 
 +Vastaa kolmeen kysymykseen 
 +  - Piirrä tripeptidin alaniini-lysiini-seriini rakenne ja kerro mikä on peptidin varaus neutraalissa pH:ssa (10p) 
 +  - Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvan replikaation aloitusta (10p) 
 +  - Homologinen rekombinaatio (10p) 
 +  - Nukleosomien ja niiden rakennekomponenttien dynamiikka (10p)