Tenttiwiki

Sedimenttien limnologia

8.10.2013

Pienehkön, kerrostuvan järven, jossa on melko pitkä viipymä, veden laatu on vuosien mittaan laskenut hiljalleen, ja lämpiminä vuosina esiintyy sinilevälauttoja loppukesästä. Eräänä tammikuun päivänä järven rannalla sijaitsevassa sokerijuurikastehtaassa sattuu venttiilirikko, ja valtava määrä käsittelemätöntä prosessivettä pääsee valumaan järveen. Prosessivedessä on runsaasti orgaanista ainesta. Esitä skenaario, mitä järvessä tapahtuu lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Voit esittää halutessasi myös vaihtoehtoisia skenaarioita ja suositella, mitä toimenpiteitä (jos mitään) järvellä voitaisiin tehdä onnettomuuden jälkeen. Perustele!

14.10.2011

 1. Pienehkön, kerrostuvan järven veden laatu on vuosien mittaan laskenut hiljalleen, ja lämpiminä vuosina esiintyy sinilevälauttoja loppukesästä. Eräänä helmikuun päivänä järven rannalla sijaitsevassa sokerijuurikastehtaassa sattuu venttiilirikko, ja valtava määrä käsittelemätöntä prosessivettä pääsee järveen. Prosessivedessä on runsaasti orgaanista ainesta. Esitä skenaario, mitä järvessä tapahtuu lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Voit esittää halutessasi myös vaihtoehtoisia skenaarioita. Perustele!

20.11.2009

 1. Selitä lyhyesti, miten happi vaikuttaa seuraavien aineiden kiertoihin sedimentissä
  • typpi
  • fosfori
  • pii
 2. Humus sedimentissä?
 3. Minkälaisia sedimenttivyöhykkeitä erotetaan järvien pohjissa? Ominaisuudet?

6.11.2009

 1. Selitä lyhyesti, miten happi vaikuttaa seuraavien aineiden kiertoihin sedimentissä
  • typpi
  • fosfori
  • pii
 2. Kuvaile tyypillinen pohjaeläinten alueellinen jakautuminen ja ne seikat, jotka vaikuttavat siihen.
 3. Humus sedimentissä?