Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

schmidt-nielsen_animal_physiology_-_adaptation_and_environment_3op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Schmidt-Nielsen:​ Animal Physiology - Adaptation and Environment ======
  
 +==== 11.5.2012 Reijo Käkelä ====
 +
 +  - Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi mutta korkeintaan kahdella virkkeellä:​
 +    * märehtijän verkkomaha
 +    * poikiloterminen elän
 +    * lihaksen T-putket
 +    * laakamadon liekkisolut
 +    * kuume
 +    * cAMP
 +    * Henlen linko
 +    * hemolymfa
 +    * glykosidit
 +    * lämpöhystereesi
 +  - Miten eläimet keräävät informaatiota ympäristöstään?​
 +  - Millä tavoin eri eläimet säätelevät vesi- ja ionitasapainoaan?​
 +  - Hengittäminen eri eläinryhmissä ja elinympäristöissä.