Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

saehkoefysiologisen_mittaustekniikan_kurssi [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sähköfysiologisen mittaustekniikan kurssi ======
  
 + ==== 29.11.2007 ====
 +
 +  - Vastaa hyvin lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:​
 +    * Miksi AgAgCl-elektrodi soveltuu niin hyvin nesteiden ja metallisten johtimien välille?
 +    * Mitä tarkoittavat käsitteet diffuusiopotentiaali ja nesteliitospotentiaali?​
 +    * Mitä tarkoittaa A/​D-muunnoksen yhteydessä termi laskostumisvirhe?​
 +  - Miten käyttäytyy solun kalvojännite,​ kun soluun ajetaan tietystä hetkestä alkaen vakiovirtaa?​ Entä millainen virta jännitelukituksessa tarvitaan tuottamaan soluun jänniteaskel?​ (Piirrokset riittävät;​ mahdollisia jänniteriippuvia mekanismeja kuten aktiopotentiaalin laukeamista ei tarvitse ottaa huomioon.)
 +  - Jännitevahvistimen ottovastus (sisäänmenovastus,​ input resistance) ja ottokapasitanssi mittausvirheitä aiheuttavina tekijöinä?​ Käsittele mittausvirheiden syntymekanismeja ja missä tilanteissa nämä virhelähteet ovat todennäköisemmin merkitäviä.
 +  - Whole cell -jännitelukitustekniikka:​ a) miten giga sealin syntyminen havaitaan kokeellisesti;​ b) mitä mittausteknisiä ongelmia ja virhelähteitä liittyy sarjavastukseen pipetin ja solun välillä?