Tenttiwiki

Sähköfysiologisen mittaustekniikan kurssi

29.11.2007

  1. Vastaa hyvin lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:
    • Miksi AgAgCl-elektrodi soveltuu niin hyvin nesteiden ja metallisten johtimien välille?
    • Mitä tarkoittavat käsitteet diffuusiopotentiaali ja nesteliitospotentiaali?
    • Mitä tarkoittaa A/D-muunnoksen yhteydessä termi laskostumisvirhe?
  2. Miten käyttäytyy solun kalvojännite, kun soluun ajetaan tietystä hetkestä alkaen vakiovirtaa? Entä millainen virta jännitelukituksessa tarvitaan tuottamaan soluun jänniteaskel? (Piirrokset riittävät; mahdollisia jänniteriippuvia mekanismeja kuten aktiopotentiaalin laukeamista ei tarvitse ottaa huomioon.)
  3. Jännitevahvistimen ottovastus (sisäänmenovastus, input resistance) ja ottokapasitanssi mittausvirheitä aiheuttavina tekijöinä? Käsittele mittausvirheiden syntymekanismeja ja missä tilanteissa nämä virhelähteet ovat todennäköisemmin merkitäviä.
  4. Whole cell -jännitelukitustekniikka: a) miten giga sealin syntyminen havaitaan kokeellisesti; b) mitä mittausteknisiä ongelmia ja virhelähteitä liittyy sarjavastukseen pipetin ja solun välillä?