Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ravitsemusfysiologia [2020/06/06 20:08]
37.219.111.124
ravitsemusfysiologia [2020/06/06 20:08] (current)
37.219.111.124
Line 22: Line 22:
  
  
-====HNFB-112 (aiemmin RAV112) Ravitsemusfysiologia 5 op\\ +==== Tenttikysymykset 3.9.2016 (kirjatentti)==== 
-Tenttikysymykset 3.9.2016 (kirjatentti)====+\\
 1. Selitä seuraavat käsitteet ja kerro miten ne liittyvät ravitsemusfysiologiaan (max 40 sanaa/ 1. Selitä seuraavat käsitteet ja kerro miten ne liittyvät ravitsemusfysiologiaan (max 40 sanaa/
-kohta) +kohta)\\ 
-a. alfatokoferoliekvivalentti 2p +a. alfatokoferoliekvivalentti 2p\\ 
-b. perusaineenvaihdunta 2p +b. perusaineenvaihdunta 2p\\ 
-c. folaatti 2p +c. folaatti 2p\\ 
-d. negatiivinen typpitase 2p +d. negatiivinen typpitase 2p\\ 
-e. elimistön rautatilan määrittäminen 2p +e. elimistön rautatilan määrittäminen 2p\\ 
-f. kasvisterolit 2p+f. kasvisterolit 2p\\ 
 +\\
 2. Esitä, miten elimistön kalsiumaineenvaihdunnan säätely toimii, kun kalsiumin saanti on 2. Esitä, miten elimistön kalsiumaineenvaihdunnan säätely toimii, kun kalsiumin saanti on
-jatkuvasti liian vähäistä. (max 400 sanaa) 6p+jatkuvasti liian vähäistä. (max 400 sanaa) 6p\\ 
 +\\
 3. Esitä, miten lipoproteiinit osallistuvat rasva-aineiden kuljetukseen. (max 400 sanaa) 6p 3. Esitä, miten lipoproteiinit osallistuvat rasva-aineiden kuljetukseen. (max 400 sanaa) 6p