Tenttiwiki

MOLE-204 Proteiinit ja entsyymit

19.12.2019

VASTAA KAIKKIIN KYSYMYKSIIN / SVARA PÅ VARJE FRÅGA / ANSWER TO ALL QUESTIONS

1. Piirrä tripeptidin Ala-Lys-Val (AKM) pH:ssa 7. Mikä on sen nettovaraus?

2. A. Kuvaa lyhyesti Anfinsenin koe ja selitä miten se on lisännyt tietoamme proteiinien laskotumisesta?

B. Mihin entsyymiluokkiin kuuluvat reaktioita i-iii katalysoivat entsyymit / Ange vilken klass av enzym som katalyserar reaktionerna i-iii nedan / Which enzyme classes do the enzymes catalyzing the following reactions belong to

i. [reaktio isomeraasille]

ii.

iii. [reaktio hydrolaasille]

3. Proteiinien fosforylaatio / Proteinernas fosforylering / Protein phosphorylation

4. A. Laske nettosuunta, annettu nopeusvakiot ja konsentraatiot. B. Laske Vmax, annettu v ja konsentraatio.

20.12.2018

VASTAA KAIKKIIN KYSYMYKSIIN / SVARA PÅ VARJE FRÅGA / ANSWER TO ALL QUESTIONS

1. A. Piirrä ja nimeä kolme aminohappoa, joilla on hydrofiilinen, neutraali sivuketju B. Aminohapoilla Cys, Pro ja Gly on proteiinien laskostuneessa rakenteessa merkittäviä erityisominaisuuksia. Mitä nämä erityisominaisuudet ovat kullakin näistä aminohapoista ja minkälainen rakenteellinen tehtävä niillä usein on proteiineissa?

2. A. Selitä miten ja miksi proteiinin varaus muuttuu pH:n muuttuessa? / Förklara hur och varför proteinets laddning ändras med pH / Explain how and why the charge of a protein changes with pH

B. Mihin entsyymiluokkiin kuuluvat reaktioita i-iii katalysoivat entsyymit / Ange vilken klass av enzym som katalyserar reaktionerna i-iii nedan / Which enzyme classes do the enzymes catalyzing the following reactions belong to

i.

ii.

iii.

3. Proteiinien fosforylaatio / Proteinernas fosforylering / Protein phosphorylation

4. A. Kun substraattikonsentraatio on paljon korkeampi kuin Km, entsyymikatalyysin nopeus lähestyy…

i. Kd
ii. kcat
iii. Vmax
iv. vo
v. ei mitään näistä / inget av dessa / none of these

B.

Ylläolevan reaktion nopeusvakiot ovat k1 =2 x 106 s-1 ja k2 = 1 x 105 s-1. Mikä on reaktion netto- suunta, kun alussa konsentraatiot ovat [S] = 7 mM ja [P] = 100 μM?

529304 Proteiinit ja entsyymit

Tentti 10.5.2016

Ulkomuistista 1. a) Piirrä ja nimeä kolme aminohappoa joilla on emäksinen sivuketju

 b) Miksi proliini sopii huonosti alfa-helixiin?

2. 2,3-bisfosfoglyseraatin sitoutumisen vaikutukset hemoglobiiniin 3. Selitä proteiinin liukoisuutta kuvaava käyrä eli pH:ssa ja mitä käyrän perusteella voit sanoa proteiinin sivuketjuista 4. Laskutehtävä entsyymikinetiikasta

Tentti 17.12.2015

Vastaa kaikkiin kysymyksiin / Svara på alla frågor / Answer to all questions

1. Piirrä sellaisen tripeptidin rakenne, jossa on yksi aromaattinen ja yksi rikkiä sisältävä sivuketju ja jolla on positiivinen nettovaraus pH:ssa 7. Nimeä peptidin sisältämät aminohapot. /

2. Vertaile hapen sitoutumista myoglobiiniin, hemoglobiiniin ja vapaaseen hemiin

3. Määrittele tai kuvaa lyhyesti a) α-heeliksi b) induced fit c) tsymogeeni

4. Alla kuvatun reaktion nopeusvakiot ovat k1 = 5 s-1 ja k-1 = 0,2 s-1 . Entsyymin E läsnäollessa k1 kasvaa arvoon 10^4 s-1. Laske

(a) reaktion tasapainovakio (suuntaan S → P) (b) k-1 entsyymin E läsnäollessa

k1 S→← P k-1