Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

proteiinien_puhdistus_ja_karakterisointi [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Solu- ja molekyylibiologia II ======
  
 +==== 12.12.2012 ====
 +  -  ​
 +    - Eluoit sytokromi c:tä hartsipylväästä (kationinvaihtaja) 0,5M NaCl 50 mM fosfaatipuskurilla pH 8,0. Huomaat, että eluutiofraktioiden A280 on jatkuvasti 0,1. Mistä tämä voi johtua (**3p**)
 +    - Mitä tarkoitetaan absorptiospektrillä ja mihin spektrin antamaa informaatiota voidaan käyttää sytokromi c:tä karakterisoitaessa (**3p**)
 +  - Mintä seuraavista menetelmistä voit käyttää myös proteiininäytteen konsentrointiin?​ Perustele näkemyksesi enintään kahdella lauseella (**6p**)
 +    - Ionivaihtokromatografia
 +    - Geelisuodatuskromatografia
 +    - Dialyysi
 +    - Affiniteettikromatografia (esim. nikkeliagaroosi)
 +    - Ultrasuodatus
 +  - Kurssin aikan puhdistit fuusioproteiinin SAP97 PDZ2 IMAC-menetelmällä
 +    - Mistä sanoista lyhennelmä IMAC muodostuu (**1p**)
 +    - Mihin IMAC-menetelmä perustuu (**3p**)
 +    - Käytettiinkö puhdistuksessa "​batc"​-menetelmää ja mitä se tarkoittaa (**2p**)
 +    - Bonus: Mitä eluutiomuotoa työssä käytettiin?​ Vaihtoehdot:​ isokraattinen,​ gradientti vai "​stepwise"​ (**0-1p**)
 +  - Miten valmistat tehtävän 1.I. fosfaattipuskurin,​ jot akäytit eluointiin 350 ml? Käytettävissäsi on 5M NaOH (MW 40,00), 5M HCl (MW 36,46), väkevä fosforihappo (85%  w/w, ρ = 1,71 kg/l, MW 98,00), NaH2PO4⋅H2O (MW 137,00), Na2HPO4 (MW 141,98), NA3PO4 (MW 163,94) sekä NaCL (MW 58,41). Fosforihapolle pK(a1) = 2,12 pK(a2) = 7,21 pK(a3) = 12,32. (**6p**)