Tenttiwiki

Solu- ja molekyylibiologia II

12.12.2012

  1. Eluoit sytokromi c:tä hartsipylväästä (kationinvaihtaja) 0,5M NaCl 50 mM fosfaatipuskurilla pH 8,0. Huomaat, että eluutiofraktioiden A280 on jatkuvasti 0,1. Mistä tämä voi johtua (3p)
  2. Mitä tarkoitetaan absorptiospektrillä ja mihin spektrin antamaa informaatiota voidaan käyttää sytokromi c:tä karakterisoitaessa (3p)
 1. Mintä seuraavista menetelmistä voit käyttää myös proteiininäytteen konsentrointiin? Perustele näkemyksesi enintään kahdella lauseella (6p)
  1. Ionivaihtokromatografia
  2. Geelisuodatuskromatografia
  3. Dialyysi
  4. Affiniteettikromatografia (esim. nikkeliagaroosi)
  5. Ultrasuodatus
 2. Kurssin aikan puhdistit fuusioproteiinin SAP97 PDZ2 IMAC-menetelmällä
  1. Mistä sanoista lyhennelmä IMAC muodostuu (1p)
  2. Mihin IMAC-menetelmä perustuu (3p)
  3. Käytettiinkö puhdistuksessa “batc”-menetelmää ja mitä se tarkoittaa (2p)
  4. Bonus: Mitä eluutiomuotoa työssä käytettiin? Vaihtoehdot: isokraattinen, gradientti vai “stepwise” (0-1p)
 3. Miten valmistat tehtävän 1.I. fosfaattipuskurin, jot akäytit eluointiin 350 ml? Käytettävissäsi on 5M NaOH (MW 40,00), 5M HCl (MW 36,46), väkevä fosforihappo (85% w/w, ρ = 1,71 kg/l, MW 98,00), NaH2PO4⋅H2O (MW 137,00), Na2HPO4 (MW 141,98), NA3PO4 (MW 163,94) sekä NaCL (MW 58,41). Fosforihapolle pK(a1) = 2,12 pK(a2) = 7,21 pK(a3) = 12,32. (6p)