Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
populaatio-_ja_kvantitatiivinen_genetiikka [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
populaatio-_ja_kvantitatiivinen_genetiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka======
 +
 +====Helena Korpelainen / 17.01.2006 ====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen:​
 +
 +  - Sukusiitoksen geneettiset seuraukset  ​
 +  - Miksi populaatio ei ole H-W tasapainossa?​
 +  - Alleelien A1 ja A2 frekvenssit ovat 0,8 ja 0,2. Genotyyppi A2/A2 on letaali. Muihin genotyyppeihin ei kohdistu valintaa. Mitkä ovat alleelifrekvenssit seuraavassa sukupolvessa?​
 +  - Selitä lyhyesti: ​
 +    * f) alidominanssi
 +    * g) populaation efektiivinen koko
 +    * h) frekvenssistä riippuva valinta
 +    * i) heritabiliteetti
 +    * j) geneettinen korrelaatio
 +
 +
 +====27.11.2003 / Helena Korpelainen====
 +
 +**KIRJOITA VASTAUSPAPERIIN NIMESI, OPISKELIJANUMEROSI JA ILMOITUKSEN SIITA, AIOTKO KIRJOITTAA ESSEEN!**
 +**VASTAA KOLMEEN KYSYMYKSEEN!**
 +
 +  - Sukusiitoksen geneettiset seuraukset. Genetiska konsekvenser av inaveln.
 +  - Kerro populaatiogeneettisista tutkimusmenetelmista. Berätta om metoder som man kan utnyttja i populationsgenetiska forskningar.
 +  - Laske kahden X-kromosomaalisen lokuksen alleelien frekvenssit populaatiossa,​ jossa on 50% naaraita ja 50% koiraita. Genotyyppifrekvenssit ovat: Räknä allelfrekvenser for två konsbunda loci i en population som bestar av 50% honor och 50% hanar. Genotypfrekvenser är:
 +
 +Naaraat/​honor:​
 +AABb 0.05          ​
 +Aabb   ​0.30 ​                                      
 +AaBb  0.10
 +Aabb   0.20
 +AaBb  0.10
 +Aabb   0.25
 +
 +Koiraat/​hanar: ​       ​
 +Ab       0.45
 +ab        0.55
 +
 +Alleelien A1 ja A2 frekvenssit ovat 0.8 ja 0.2. A2/​A2-homotsygootit ovat letaaleja. Muihin genotyyppeihin ei kohdistu valintaa. Mitkä ovat alleelifrekvenssit seuraavassa sukupolvessa?​ Frekvenser av alleler A1 och A2 ar 0.8 och 0.2. A2/​A2-homozygoter ar letala. Det finns ingen selektion mot andra genotyper. Vad är allelfrekvenser i följande generation?
 +laskinta saa käyttää mutta ilmankin selviää!
 +