Tenttiwiki

Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka

Helena Korpelainen / 17.01.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Sukusiitoksen geneettiset seuraukset
 2. Miksi populaatio ei ole H-W tasapainossa?
 3. Alleelien A1 ja A2 frekvenssit ovat 0,8 ja 0,2. Genotyyppi A2/A2 on letaali. Muihin genotyyppeihin ei kohdistu valintaa. Mitkä ovat alleelifrekvenssit seuraavassa sukupolvessa?
 4. Selitä lyhyesti:
  • f) alidominanssi
  • g) populaation efektiivinen koko
  • h) frekvenssistä riippuva valinta
  • i) heritabiliteetti
  • j) geneettinen korrelaatio

27.11.2003 / Helena Korpelainen

KIRJOITA VASTAUSPAPERIIN NIMESI, OPISKELIJANUMEROSI JA ILMOITUKSEN SIITA, AIOTKO KIRJOITTAA ESSEEN! VASTAA KOLMEEN KYSYMYKSEEN!

 1. Sukusiitoksen geneettiset seuraukset. Genetiska konsekvenser av inaveln.
 2. Kerro populaatiogeneettisista tutkimusmenetelmista. Berätta om metoder som man kan utnyttja i populationsgenetiska forskningar.
 3. Laske kahden X-kromosomaalisen lokuksen alleelien frekvenssit populaatiossa, jossa on 50% naaraita ja 50% koiraita. Genotyyppifrekvenssit ovat: Räknä allelfrekvenser for två konsbunda loci i en population som bestar av 50% honor och 50% hanar. Genotypfrekvenser är:

Naaraat/honor: AABb 0.05 Aabb 0.30 AaBb 0.10 Aabb 0.20 AaBb 0.10 Aabb 0.25

Koiraat/hanar: Ab 0.45 ab 0.55

Alleelien A1 ja A2 frekvenssit ovat 0.8 ja 0.2. A2/A2-homotsygootit ovat letaaleja. Muihin genotyyppeihin ei kohdistu valintaa. Mitkä ovat alleelifrekvenssit seuraavassa sukupolvessa? Frekvenser av alleler A1 och A2 ar 0.8 och 0.2. A2/A2-homozygoter ar letala. Det finns ingen selektion mot andra genotyper. Vad är allelfrekvenser i följande generation? laskinta saa käyttää mutta ilmankin selviää!