Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pohjoisten_alueiden_maailmanlaajuiset_ympaeristoemuutokset_518033_4op [2014/08/08 03:34]
91.207.7.141 Still http://tinyurl.com/ppqxvwv best paddy power slots felt like to me as http://tinyurl.com/o3u72bt top prime slots online casino websites offering personalized betting softwar http://tinyurl.com/oruenjy slots magic .99 at caesars, ball .
pohjoisten_alueiden_maailmanlaajuiset_ympaeristoemuutokset_518033_4op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Pohjoisten alueiden maailmanlaajuiset ympäristömuutokset ======
  
 +====== 11.1.2013 ======
 +
 +1. Miksi arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin?
 +2. Minkälaisia ilmastoprokseja on olemassa?
 +3. Muutokset pohjoisessa metsärajassa?​
 +
 +===== 29.11.2012 =====
 +
 +1. Kuvaile arktisen alueen lämpötiloissa viimeisen 100 vuoden aikana havaittuja trendejä
 +ja niiden suhdetta manneisyyteen (Haloseeni) ja muuhun maapalloon?
 +
 +2. Minkälaisia ilmastollisia takaisinkytkentöjä (feedback) metsänrajan
 +leviäminen nykyistä pohjoisemmaksi voi aiheuttaa?
 +
 +3. Määrittele lyhyesti: a) CAFF b) Krumholz c) Aurinkominimit d) Arktinen autere
 +f) Talik