Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pohjoisten_alueiden_maailmanlaajuiset_ympaeristoemuutokset_518033_4op [2014/08/15 22:43]
pohjoisten_alueiden_maailmanlaajuiset_ympaeristoemuutokset_518033_4op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Pohjoisten alueiden maailmanlaajuiset ympäristömuutokset ======
  
 +====== 11.1.2013 ======
 +
 +1. Miksi arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin?
 +2. Minkälaisia ilmastoprokseja on olemassa?
 +3. Muutokset pohjoisessa metsärajassa?​
 +
 +===== 29.11.2012 =====
 +
 +1. Kuvaile arktisen alueen lämpötiloissa viimeisen 100 vuoden aikana havaittuja trendejä
 +ja niiden suhdetta manneisyyteen (Haloseeni) ja muuhun maapalloon?
 +
 +2. Minkälaisia ilmastollisia takaisinkytkentöjä (feedback) metsänrajan
 +leviäminen nykyistä pohjoisemmaksi voi aiheuttaa?
 +
 +3. Määrittele lyhyesti: a) CAFF b) Krumholz c) Aurinkominimit d) Arktinen autere
 +f) Talik