Tenttiwiki

Pohjoisten alueiden maailmanlaajuiset ympäristömuutokset

11.1.2013

1. Miksi arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin? 2. Minkälaisia ilmastoprokseja on olemassa? 3. Muutokset pohjoisessa metsärajassa?

29.11.2012

1. Kuvaile arktisen alueen lämpötiloissa viimeisen 100 vuoden aikana havaittuja trendejä ja niiden suhdetta manneisyyteen (Haloseeni) ja muuhun maapalloon?

2. Minkälaisia ilmastollisia takaisinkytkentöjä (feedback) metsänrajan leviäminen nykyistä pohjoisemmaksi voi aiheuttaa?

3. Määrittele lyhyesti: a) CAFF b) Krumholz c) Aurinkominimit d) Arktinen autere f) Talik