Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pohjois-euroopan_matelijoiden_ja_sammakkoelaeinten_ekologia_ja_biogeografia_52197 [2019/06/12 22:35]
pohjois-euroopan_matelijoiden_ja_sammakkoelaeinten_ekologia_ja_biogeografia_52197 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== Pohjois-Euroopan matelijoiden ja sammakkoeläinten ekologia ja biogeografia 52197 ======
 +
 +==== 31.10.2001 Juhani Terhivuo ====
 +
 +  - 12 oikein/​väärin-väittämää tyyliin "​kaikki mustat rantakääremeet ovat naaraita",​ "​vihersammakkoa ei ole tavattu Suomessa luonnonvaraisena"​ (0,25 pistettä/​kohta)  ​
 +  - naaraskyyn elämänkaari ​
 +  - neotenia ja ovoparia ​
 +  - vihersammakot ja ruskosammakot ​
 +
 +Tehtävä 1 pakollinen, tehtävistä 2-4 vastattava kahteen.
 +
 +
 +==== 14.12.2001 Juhani Terhivuo ====
 +
 +  - Pohjois-Europpan konnat ​
 +  - Selitä Suomen matelija- ja sammakkoeläinfaunan saapuminen
 +
 +   ​* ​ Suomen sammakkoeläinten ja matelijoiden puolustautumistavat
 +   ​* ​ Selitä miksi kangaskäärmeen korvaussumma on 15.000 mk ja sisiliskon 100mk 
 +[[http://​custom-essay-writing-service.org/​index.php|essay writing service]]
 +
 +