Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
playground:playground [2019/10/24 07:56]
109.240.6.100 [PlayGround]
playground:playground [2019/10/24 08:31] (current)
109.240.6.100 [PlayGround]
Line 2: Line 2:
  
  
-====== PlayGround ======+AMV 23.10.2019
  
-Playgound+T.1 Selitä lyhyesti (anna tarvittaessa selventäviä esimerkkejä ja piirrä) 
 + 
 +a)sp^3d^2 hybridisaatio 
 +b)He2-molekyylin molekyyliorbitaalit ja tulkinta 
 +c)sulamispisteen alenema (kolligatiivinen ominaisuus) 
 +d)liukenemisen kolme termodynaamista vaihetta  
 +e-f) Raoultinlaki kahden haihtuvan aineen seokselle ja poikkeamat siitä 
 + 
 +T.2 Jaksolliset ominaisuudet tehollista ydinvarausta hyödyntäen (max 1 sivu) 
 + 
 +T.3 Piirrä Lewis-rakenteet ja ennusta molekyylimuodot. Anna sekä peru- että molekyylimuoto 
 +(perusmuoto = electron structure) 
 +a)