Tenttiwiki

ATOMIT, MOLEKYYLIT JA VUOROVAIKUTUKSET (2019)

AMV 23.10.2019

T.1 Selitä lyhyesti (anna tarvittaessa selventäviä esimerkkejä ja piirrä)

a)sp^3d^2 hybridisaatio b)He2-molekyylin molekyyliorbitaalit ja tulkinta c)sulamispisteen alenema (kolligatiivinen ominaisuus) d)liukenemisen kolme termodynaamista vaihetta e-f) Raoultinlaki kahden haihtuvan aineen seokselle ja poikkeamat siitä

T.2 Jaksolliset ominaisuudet tehollista ydinvarausta hyödyntäen (max 1 sivu)

T.3 Piirrä Lewis-rakenteet ja ennusta molekyylimuodot. Anna sekä peru- että molekyylimuoto (perusmuoto = electron structure) a)