Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
perinnoellisyystieteen_loppukuulustelu_ii [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
perinnoellisyystieteen_loppukuulustelu_ii [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Perinnöllisyystiteen loppukuulustelu 1.12.2009
 +
 +__Vastaa kolmeen kysymykseen:​__
 +
 +1. DNA-virukset syövän aiheuttajina.
 +
 +2. Tuumorisupressorigeenit ja LOH.
 +
 +3. Sykliinit ja sykliini-riippuvaiset kinaasit solusyklin säätelyssä.
 +
 +4. Transgeenisten hiirten käyttö onkogeenien yhteistoiminnan ja moniaskeleisen solutransformaation osoituksessa.