Tenttiwiki

Perinnöllisyystiteen loppukuulustelu 1.12.2009

Vastaa kolmeen kysymykseen:

1. DNA-virukset syövän aiheuttajina.

2. Tuumorisupressorigeenit ja LOH.

3. Sykliinit ja sykliini-riippuvaiset kinaasit solusyklin säätelyssä.

4. Transgeenisten hiirten käyttö onkogeenien yhteistoiminnan ja moniaskeleisen solutransformaation osoituksessa.