Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
perinnoellisyystieteen_loppukuulustelu_i [2016/09/20 17:24]
2001:708:110:203:6996:3013:f194:4b23 created
perinnoellisyystieteen_loppukuulustelu_i [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +52719 Perinnölisyystieteen loppukuulustelu I / 529314 Kandidaatin tutkinnon loppukuulustelu
 +Emery'​s Elements of Medical Genetics (Katarina Pelin), 3 op, 14.4.2015
  
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +1. Kuvaa kaksi autosomaalista monogeenista tautia, niiden periytymistapa ja molekyyligenetiikka
 +2. Miksi jotkut monogeeniset taudit ovat yleisempiä kuin toiset?
 +3. Geneettiset ja epigeneettiset tekijät syövässä
 +4. Aneuploidia ihmisellä ​