Tenttiwiki

52719 Perinnölisyystieteen loppukuulustelu I / 529314 Kandidaatin tutkinnon loppukuulustelu Emery's Elements of Medical Genetics (Katarina Pelin), 3 op, 14.4.2015

Vastaa kolmeen kysymykseen 1. Kuvaa kaksi autosomaalista monogeenista tautia, niiden periytymistapa ja molekyyligenetiikka 2. Miksi jotkut monogeeniset taudit ovat yleisempiä kuin toiset? 3. Geneettiset ja epigeneettiset tekijät syövässä 4. Aneuploidia ihmisellä