Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
perinnoellisyystieteen_kirjallisuuskuulustelu [2019/01/15 16:29]
webmaster created
perinnoellisyystieteen_kirjallisuuskuulustelu [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== 9.3.2018 =====
 +Klug ym. Concepts of Genetics,
 +Pekka Heino
  
 +Vasta kolmeen kysymykseen
 +
 +1. DNA:n replikaatio prokaryooteilla
 +
 +2. Lac operoni ja sen säätely
 +
 +3. Transpositiomekanismit DNA transposoneilla ja retrotransposoneilla
 +
 +4. Populaatioiden alleelifrekvenssien muutoksiin vaikuttavat tekijät