Tenttiwiki

Paikkatieto ja sen sovellukset 6 op 24.10.2012

1. Vertaile vektori- ja rasteriaineistojen käyttökelpoisuutta erilaisten ilmiöiden kuvaamisessa.

2. Dataa kartalle, kuvaile jokin paikkatiedon tuottamisprosessi.

3. Selitä/kuvaa lyhyesti

 1. a) Layout view
 2. b) Spatial Analyst
 3. c) Shape-file
 4. d) spatiaalinen interpolointi
 5. e) PaiTuli
 6. f) CORINE

Paikkatieto ja sen sovellukset 6 op 16.11.2012

1. Vertaile vektori- ja rasteriaineistojen käyttökelpoisuutta erilaisten ilmiöiden kuvaamisessa.

2. Paikkatiedon laadun eri osatekijöitä

3. Selitä/kuvaa lyhyesti

 1. a) Galileo GPS
 2. b) Kringing
 3. c) Shape-file
 4. d) DEM
 5. e) PaiTuli
 6. f) EUREF-FIN