Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
orgaanisten_kemikaalien_maaperaekemia_maa555_5_op [2014/07/27 21:31]
213.238.175.29 For Now http://seifertmusic.com/ Garcinia Cambogia Extract Where To Buy pure garcinia cambogia Garcinia Cambogia http://silveroakcedarpark.com/ Garcinia Cambogia Extract So the garcinia cambogia main fact.. http://www.paseka.info/ the-happy-immigrant.com
orgaanisten_kemikaalien_maaperaekemia_maa555_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Orgaanisten kemikaalien maaperäkemia (MAA 555) ======
 +
 +==== 24.5.2012 ====
 +
 +  - Kuvaile ns. klassisia isotermityyppejä. Mitä niiden muodot kertovat aineiden käyttäytymisestä maassa?
 +  - Mitä tarkoitetaan Kow-kertoimella ja miten sitä käytetään tai voidaan hyödyntää ympäristötutkimuksessa?​
 +  - Vertaile 2,4 D:​n(pKa-arvo 2.8) ja TFM:​n(pKa-arvo 6.1) myrkyllisyyttä kaloille vedessä, jonka pH on 6. Oleta, että yhdisteet ovat ainespesifiseltä toksisuudeltaan samanlaisia. Perustele käsityksesi.
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat kloorifenolien taipumukseen pidättyä maahan? Selosta miten eri tekijät vaikuttavat.
 +  - Selitä lyhyesti käsitteet.
 +    * aineen retardaatio maass
 +    * selkärankaisselektiivisyyssuhde
 +    * biomagnifikaatio
 +    * orgaaniset kationit
 +
 +
 +==== 24.2.2012 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti
 +    * Subkrooninen vaikutus
 +    * Fotosensitaatio
 +    * S-isotermi
 +    * Aineen retardaatio maassa
 +  - Miten poolittomat yhdisteet voivat sitoutua maassa ja mitkä tekijät vaikuttavat sitoutumisen tehokkuuteen?​
 +  - Mitä ovat orgaaniset kationit ja mitkä tekijät vaikuttavat niidet sitoutumiseen maassa?
 +  - On tapahtunut ympäristöonnettomuus,​ jonka seurauksena lahteen on joutunut kahta pestisidiä:​ 2,4 D:a (dikloorifenoksihappo,​ pKa 2.8) ja TMF:a (fenoli, pKa 6.1). Miten vastaat ja selität asukkaille seuraavat kysymykset:
 +    * Miten yhdisteet ovat voineet sitoutua lahden pohjasedimenttiin?​ Asukkaat kertovat että sedimentti on savea.
 +    * Kumpi yhdisteistä on taipuvaisempi joutumaan kaloihin, jos aineita esiintyy vapaana vedessä? Ympäristökeskuksen mittausten mukaan veden pH on 5.9.