Tenttiwiki

Orgaanisten kemikaalien maaperäkemia (MAA 555)

24.5.2012

 1. Kuvaile ns. klassisia isotermityyppejä. Mitä niiden muodot kertovat aineiden käyttäytymisestä maassa?
 2. Mitä tarkoitetaan Kow-kertoimella ja miten sitä käytetään tai voidaan hyödyntää ympäristötutkimuksessa?
 3. Vertaile 2,4 D:n(pKa-arvo 2.8) ja TFM:n(pKa-arvo 6.1) myrkyllisyyttä kaloille vedessä, jonka pH on 6. Oleta, että yhdisteet ovat ainespesifiseltä toksisuudeltaan samanlaisia. Perustele käsityksesi.
 4. Mitkä tekijät vaikuttavat kloorifenolien taipumukseen pidättyä maahan? Selosta miten eri tekijät vaikuttavat.
 5. Selitä lyhyesti käsitteet.
  • aineen retardaatio maass
  • selkärankaisselektiivisyyssuhde
  • biomagnifikaatio
  • orgaaniset kationit

24.2.2012

 1. Selitä lyhyesti
  • Subkrooninen vaikutus
  • Fotosensitaatio
  • S-isotermi
  • Aineen retardaatio maassa
 2. Miten poolittomat yhdisteet voivat sitoutua maassa ja mitkä tekijät vaikuttavat sitoutumisen tehokkuuteen?
 3. Mitä ovat orgaaniset kationit ja mitkä tekijät vaikuttavat niidet sitoutumiseen maassa?
 4. On tapahtunut ympäristöonnettomuus, jonka seurauksena lahteen on joutunut kahta pestisidiä: 2,4 D:a (dikloorifenoksihappo, pKa 2.8) ja TMF:a (fenoli, pKa 6.1). Miten vastaat ja selität asukkaille seuraavat kysymykset:
  • Miten yhdisteet ovat voineet sitoutua lahden pohjasedimenttiin? Asukkaat kertovat että sedimentti on savea.
  • Kumpi yhdisteistä on taipuvaisempi joutumaan kaloihin, jos aineita esiintyy vapaana vedessä? Ympäristökeskuksen mittausten mukaan veden pH on 5.9.