Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

orgaaninen_kemia_a [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Orgaanisen kemian peruskurssi A======
  
 +
 +==== 2.12.2009 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen!
 +  - Tryptofaani on tärkeä aminohappo. Tunnista ja nimeä ainakin kolme funktionaalista (toiminnallista) ryhmää siinä, osoita kuvaa yhdisteen sisältämät asymmetriset hiilet ja laske yhdisteen molekyylipaino (C=12, O=16, N=14, H=1)
 +{{tryptofaani.png}}
 +  - Millä atomilla on varaus seuraavissa ioneissa (huom! vapaat elektroniparit merkitty tehtävässä) ja mikä se on (ne ovat)?
 +{{varaukset.png}}
 +  - Esitä seuraavien yhdisteiden rakennekaava tai nimeä yhdiste
 +{{nimeaminen.png}}
 +  - Unimolekulaarinen nukleofiilinen substituutioreaktio (SN1) tyydyttyneeseen hiileen johtaa enantiomeerisesti puhtaan lähtöaineen tapauksessa yleensä raseemisen seoksen muodostumiseen. Mistä tämä johtuu? Käytä vastausta antaessasi esimerkkinä esim. seuraavaa reaktiota:
 +{{sn1.png}}
 +  - **Jokeri, 1,5 x pistemäärä!** Esitä seuraavien reaktioiden lähtöaine/​lähtöaineet. Piirrä niiden rakenteet:
 +{{reaktiot.png}}
 +
 +
 +==== 24.11.2000 ====
 +
 +  - Miten resonanssi ja tautomeria eroavat toisistaan. Anna esimerkit kummastakin.
 +  - Mistä alkeeneista saat vettä lisäämällä seuraavat alkoholit
 +{{orgaaninen_kemia_a.jpg}}
 +  - Alla on esitetty se "​Dopan"​ isomeeri, joka on fysiologisesti aktiivinen ja toimii lääkkeenä Parkinsonin tautiin. Onko sen absoluuttinen konfiguraatio R vai S. Merkitse näkyviin myös ryhmien prioriteetit stereokeskuksessa. Tunnista ja merkitse näkyviin myös yhdisteen funktionaaliset ryhmät.
 +{{orgaaninen_kemia_a2.jpg}}
 +  - Esitä rakennekaavat ja nimeä kaikki isomeeriset karbonyyliyhdisteet,​ joiden molekyylikaava on C5 H10 O
 +  - Mitä syntyy seuraavissa reaktioissa
 +{{orgaaninen_kemia_a3.jpg}}