Tenttiwiki

Orgaanisen kemian peruskurssi A

2.12.2009

Vastaa neljään kysymykseen!

  1. Tryptofaani on tärkeä aminohappo. Tunnista ja nimeä ainakin kolme funktionaalista (toiminnallista) ryhmää siinä, osoita kuvaa yhdisteen sisältämät asymmetriset hiilet ja laske yhdisteen molekyylipaino (C=12, O=16, N=14, H=1)

  1. Millä atomilla on varaus seuraavissa ioneissa (huom! vapaat elektroniparit merkitty tehtävässä) ja mikä se on (ne ovat)?

  1. Esitä seuraavien yhdisteiden rakennekaava tai nimeä yhdiste

  1. Unimolekulaarinen nukleofiilinen substituutioreaktio (SN1) tyydyttyneeseen hiileen johtaa enantiomeerisesti puhtaan lähtöaineen tapauksessa yleensä raseemisen seoksen muodostumiseen. Mistä tämä johtuu? Käytä vastausta antaessasi esimerkkinä esim. seuraavaa reaktiota:

  1. Jokeri, 1,5 x pistemäärä! Esitä seuraavien reaktioiden lähtöaine/lähtöaineet. Piirrä niiden rakenteet:

24.11.2000

  1. Miten resonanssi ja tautomeria eroavat toisistaan. Anna esimerkit kummastakin.
  2. Mistä alkeeneista saat vettä lisäämällä seuraavat alkoholit

ib5bjfQZc9

  1. Alla on esitetty se “Dopan” isomeeri, joka on fysiologisesti aktiivinen ja toimii lääkkeenä Parkinsonin tautiin. Onko sen absoluuttinen konfiguraatio R vai S. Merkitse näkyviin myös ryhmien prioriteetit stereokeskuksessa. Tunnista ja merkitse näkyviin myös yhdisteen funktionaaliset ryhmät.

pJnUbLIJdx

  1. Esitä rakennekaavat ja nimeä kaikki isomeeriset karbonyyliyhdisteet, joiden molekyylikaava on C5 H10 O
  2. Mitä syntyy seuraavissa reaktioissa

ueOxSSkvRgXkigyzOP