Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

murto-_ja_merivesien_ekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Murto- ja merivesien ekologia (HYDRO10) ======
 +
 +==== 29.2.2008 ====
 +
 +  - Selitä raudan ja fosforin reaktio hapellisessa ja hapettomassa sedimentissä
 +  - Määrittele termokliini,​ halokliini ja pyknokliini
 +  - Miten eliöt vaikuttava pH-arvoon?
 +  - Eläinplanktonin pääryhmät ja kokoluokat Itämeressä
 +  - Kalliorantojen levävyöhykkeet ja niiden eliöyhteisöt