Tenttiwiki

Murto- ja merivesien ekologia (HYDRO10)

29.2.2008

  1. Selitä raudan ja fosforin reaktio hapellisessa ja hapettomassa sedimentissä
  2. Määrittele termokliini, halokliini ja pyknokliini
  3. Miten eliöt vaikuttava pH-arvoon?
  4. Eläinplanktonin pääryhmät ja kokoluokat Itämeressä
  5. Kalliorantojen levävyöhykkeet ja niiden eliöyhteisöt