Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
morfologian_kirjatentti_hickman_roberts_larson_animal_diversity [2016/12/16 16:22]
128.214.79.225 [Morfologian kirjatentti/Hickman, Roberts & Larson (Animal diversity)]
morfologian_kirjatentti_hickman_roberts_larson_animal_diversity [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +16.12.2016 Hannu Pietiäinen
 +1. Luonnon valinta
 +
 +2. Nivelmadot (Annelida) ​
 +
 +3. Matelijat (Reptilia) ​
 +==== 9.1.2015 Hannu Pietäinen ====
 +  - Sienieläimet (Porifera)
 +  - Piikkinahkaiset (Echinodermata)
 +  - Nisäkkäiden rakenteelliset ja toiminnalliset erityisadaptaatiot
 +
 +==== 26.4.2013 Hannu Pietiäinen ====
 +  - Polttiaiseläimet (Cnidaria)
 +  - Piikkinahkaiset
 +  - Lintujen rakenteelliset ja toiminnalliset erityisadaptaatiot
 +
 +==== 12.4.2013 Hannu Pietiäinen ====
 +  - Polttiaiseläimet (Cnidaria)
 +  - Hyönteisten metamorfoosi ja kasvu
 +  - Kalojen rakenteelliset ja toiminnalliset erityisadaptaatiot
 +
 +====27.4.2012 Hannu Pietiäinen====
 +  - Nivelmadot (Annelida)
 +  - Nilviäiset (Mollusca)
 +  - Selitä lintujen lentoon liittyvät sopeutumat
 +
 +====11.3.2011 Hannu Pietiäinen====
 +  - Ruumiinontelo ja sen funktio
 +  - Pääjakso Echinodermata
 +  - Selitä kalojen elämään liittyvät sopeutumat
 +
 +====24.9.2010 Hannu Pietiäinen====
 +  - Ruumiinontelo ja sen funktio
 +  - Esittele symmetriatyypit ja niitä joku edustava pääjakso
 +  - Selitä lintujen lentoon liittyvät sopeumat
 +
 +====Kesä 2009 Heikki Hirvonen====
 +  - Eläinten karvapeite ja sen funktio ​
 +  - Malaria
 +  - Lajikäsitykset
 +
 +====6.3.2008 Heikki Hirvonen====
 +
 +  - Miten äyriäiset kasvavat ja vaihtavat kuortaan?
 +  - Hyönteiset ovat nykyisin eläinkunnan runsain ja runsaslajisin luokka. Miksi?
 +  - Miten linnut ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti sopeutuneet lentämiseen?​
 +
 +
 +====19.12.2008 Heikki Hirvonen====
 +
 +  - Miten äyriäiset kasvavat ja vaihtavat kuortaan?
 +  - Hyönteiset ovat nykyisin eläinkunnan runsain ja runsaslajisin luokka. Miksi?
 +  - Miten linnut ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti sopeutuneet lentämiseen? ​
 +
 +
 +
 +====24.10.2008 Heikki Hirvonen====
 +
 +   - äyriäisten kasvaminen ja kuorenvaihto
 +   - hyönteisten menestys, miksi?
 +   - lintujen sopeumat lentämiseen. ​
 +
 +
 +====8.2.2008 Veijo Kaitala====
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!).
 +  - Tavallisen sammakon elinkierto ja sopeumat elinympäristöön.
 +  - Nilviäisten (Molluscs) erityispiirteitä.
 +
 +
 +==== 7.12.2007 ====
 +
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!)
 +  - Ominaisuudet,​ jotka erottavat matelijat sammakkoeläimistä
 +  - Erittele syitä, jotka ovat voineet johtaa niveljalkaisten (Arthropoda) suureen monimuotoisuuteen ​  
 +
 +
 +==== 14.12.2007 ====
 +
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!)
 +  - Keloma
 +  - Mollusca
 +
 +
 +==== 22.10.2004 Esa Ranta ====
 +
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta. (lyhyesti!)
 +  - Tavallisen sammakon elinkierto ja sopeumat elinympäristöön.
 +  - Vertaile Euglenan (siimaeliö) ja Parameciumin (tohvelieläin) rakennetta.
 +
 +==== 26.8.2005 Esa Ranta ====
 +
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta. (lyhyesti!)
 +  - Ominaisuudet,​ jotka erottavat matelijat sammakkoeläimistä.
 +  - Erittele syitä, jotka ovat voineet johtaa niveljalkaisten (Arthropoda) suureen monimuotoisuuteen.
 +
 +==== 25.10.2005 Esa Ranta ====
 +
 +  - Ruumiinontelo (coelom). ​
 +  - Tavallisen sammakon elinkierto ja sopeumat elinympäristöön.
 +  - Vertaile Euglenan (siimaeliö) ja Parameciumin (tohvelieläin) rakennetta.
 +
 +==== 16.12.2005 Esa Ranta ====
 +
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta. (lyhyesti!)
 +  - Hahmoittele pääpiirteissään eläinkunnan sukupuu.
 +  - Nivelmatojen ja nilviäisten keskeisimmät erot.
 +
 +==== 24.1.2006 Esa Ranta ====
 +
 +  - Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!).
 +  - Ruumiinontelo (coelom).
 +  - Nilviäisten (Molluscs) erityispiirteitä.
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kaksi täydellistä vastausta voi kompensoida yhden puuttumisen. Tällöin et voi saada kuitenkaan parasta mahdollista arvosanaa.
 +
 +
 +==== 23.2.2001 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Pääjakso Annelida
 +  - Hyönteisten (Insecta) ​ hengitys-, verenkierto- ja erityselimet
 +  - Sammakkoeläinten kehitys ja nykyiset pääjaksot ​
 +
 +==== 25.5.2001 ====
 +
 +  - Pääjakso Ciliophora
 +  - Lisääntymistavat pääjaksossa Cnidaria ​
 +  - Pääjakso Hemichordata:​ luokittelu ja ryhmän fylogeniset suhteet
 +
 +==== 31.8.2001 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Selkärankaisten kudostyypit ja niiden rakenne ​
 +  - Pääjakso Cnidaria ​
 +  - Pääjakso Tardigrada. Morfologia ja luokittelu
 +
 +==== 7.12.2001 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Pääjakso Chiliophora ​
 +  - Luokka Bivalvia ​
 +  - Pääjakso Hemichordata:​luokittelu ja fylogeneetiset suhteet ​
 +
 +==== 14.12.2001 Ilpo Hanski ====
 +
 +  -  Selitä seuraavat käsitteet: ​
 +    *  peristoma ​
 +    *  acoeloma ​
 +    *  gemmula
 +    *  kladogrammi
 +    *  blastopori
 +  - pääjakso Nematoda
 +  - Sammakkoeläinten kehitys ja nykyiset luokat. ​
 +
 +==== 25.1.2002 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Pääjakso Apicomplexa
 +  - Pääjakso Echinodermata
 +  - Niveljalkaisten kehitys munasta aikuiseksi
 +
 +==== 8.2.2002 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Nematoda
 +  - Ectoprocta
 +  - Luukalojen evoluutio selkäjänteisestä kantamuodosta
 +
 +==== 22.2.2002 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Pääjakso Ctenophora, rakenne ja sukulaiset
 +  - Luokka Bivalvia
 +  - Luukalojen morfologiset sopeumat vesiympäristöön
 +
 +==== 28.6.2002 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Lisääntymisen allokaatiokustannukset (trade- of    * 
 +  - Yksilöiden ideaalisti vapaa jakautuminen (ideal free distribution)
 +  - Ravintoverkkojen säätely: perustuottajien ja huippupetojen merkitys
 +
 +==== 2.8.2002 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Kerrannaiseliöt (modular organism)
 +  - Optimaalinen ravinnonhankinta laikukkaisessa ympäristössä;​
 +  - Loisten ja infektioiden dynamiikka
 +