Tenttiwiki

16.12.2016 Hannu Pietiäinen 1. Luonnon valinta

2. Nivelmadot (Annelida)

3. Matelijat (Reptilia)

9.1.2015 Hannu Pietäinen

 1. Sienieläimet (Porifera)
 2. Piikkinahkaiset (Echinodermata)
 3. Nisäkkäiden rakenteelliset ja toiminnalliset erityisadaptaatiot

26.4.2013 Hannu Pietiäinen

 1. Polttiaiseläimet (Cnidaria)
 2. Piikkinahkaiset
 3. Lintujen rakenteelliset ja toiminnalliset erityisadaptaatiot

12.4.2013 Hannu Pietiäinen

 1. Polttiaiseläimet (Cnidaria)
 2. Hyönteisten metamorfoosi ja kasvu
 3. Kalojen rakenteelliset ja toiminnalliset erityisadaptaatiot

27.4.2012 Hannu Pietiäinen

 1. Nivelmadot (Annelida)
 2. Nilviäiset (Mollusca)
 3. Selitä lintujen lentoon liittyvät sopeutumat

11.3.2011 Hannu Pietiäinen

 1. Ruumiinontelo ja sen funktio
 2. Pääjakso Echinodermata
 3. Selitä kalojen elämään liittyvät sopeutumat

24.9.2010 Hannu Pietiäinen

 1. Ruumiinontelo ja sen funktio
 2. Esittele symmetriatyypit ja niitä joku edustava pääjakso
 3. Selitä lintujen lentoon liittyvät sopeumat

Kesä 2009 Heikki Hirvonen

 1. Eläinten karvapeite ja sen funktio
 2. Malaria
 3. Lajikäsitykset

6.3.2008 Heikki Hirvonen

 1. Miten äyriäiset kasvavat ja vaihtavat kuortaan?
 2. Hyönteiset ovat nykyisin eläinkunnan runsain ja runsaslajisin luokka. Miksi?
 3. Miten linnut ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti sopeutuneet lentämiseen?

19.12.2008 Heikki Hirvonen

 1. Miten äyriäiset kasvavat ja vaihtavat kuortaan?
 2. Hyönteiset ovat nykyisin eläinkunnan runsain ja runsaslajisin luokka. Miksi?
 3. Miten linnut ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti sopeutuneet lentämiseen?

24.10.2008 Heikki Hirvonen

 1. äyriäisten kasvaminen ja kuorenvaihto
 2. hyönteisten menestys, miksi?
 3. lintujen sopeumat lentämiseen.

8.2.2008 Veijo Kaitala

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!).
 2. Tavallisen sammakon elinkierto ja sopeumat elinympäristöön.
 3. Nilviäisten (Molluscs) erityispiirteitä.

7.12.2007

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!)
 2. Ominaisuudet, jotka erottavat matelijat sammakkoeläimistä
 3. Erittele syitä, jotka ovat voineet johtaa niveljalkaisten (Arthropoda) suureen monimuotoisuuteen

14.12.2007

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!)
 2. Keloma
 3. Mollusca

22.10.2004 Esa Ranta

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta. (lyhyesti!)
 2. Tavallisen sammakon elinkierto ja sopeumat elinympäristöön.
 3. Vertaile Euglenan (siimaeliö) ja Parameciumin (tohvelieläin) rakennetta.

26.8.2005 Esa Ranta

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta. (lyhyesti!)
 2. Ominaisuudet, jotka erottavat matelijat sammakkoeläimistä.
 3. Erittele syitä, jotka ovat voineet johtaa niveljalkaisten (Arthropoda) suureen monimuotoisuuteen.

25.10.2005 Esa Ranta

 1. Ruumiinontelo (coelom).
 2. Tavallisen sammakon elinkierto ja sopeumat elinympäristöön.
 3. Vertaile Euglenan (siimaeliö) ja Parameciumin (tohvelieläin) rakennetta.

16.12.2005 Esa Ranta

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta. (lyhyesti!)
 2. Hahmoittele pääpiirteissään eläinkunnan sukupuu.
 3. Nivelmatojen ja nilviäisten keskeisimmät erot.

24.1.2006 Esa Ranta

 1. Evoluutio luonnonvalinnan teorian kautta (lyhyesti!).
 2. Ruumiinontelo (coelom).
 3. Nilviäisten (Molluscs) erityispiirteitä.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kaksi täydellistä vastausta voi kompensoida yhden puuttumisen. Tällöin et voi saada kuitenkaan parasta mahdollista arvosanaa.

23.2.2001 Ilpo Hanski

 1. Pääjakso Annelida
 2. Hyönteisten (Insecta) hengitys-, verenkierto- ja erityselimet
 3. Sammakkoeläinten kehitys ja nykyiset pääjaksot

25.5.2001

 1. Pääjakso Ciliophora
 2. Lisääntymistavat pääjaksossa Cnidaria
 3. Pääjakso Hemichordata: luokittelu ja ryhmän fylogeniset suhteet

31.8.2001 Ilpo Hanski

 1. Selkärankaisten kudostyypit ja niiden rakenne
 2. Pääjakso Cnidaria
 3. Pääjakso Tardigrada. Morfologia ja luokittelu

7.12.2001 Ilpo Hanski

 1. Pääjakso Chiliophora
 2. Luokka Bivalvia
 3. Pääjakso Hemichordata:luokittelu ja fylogeneetiset suhteet

14.12.2001 Ilpo Hanski

 1. Selitä seuraavat käsitteet:
  • peristoma
  • acoeloma
  • gemmula
  • kladogrammi
  • blastopori
 2. pääjakso Nematoda
 3. Sammakkoeläinten kehitys ja nykyiset luokat.

25.1.2002 Ilpo Hanski

 1. Pääjakso Apicomplexa
 2. Pääjakso Echinodermata
 3. Niveljalkaisten kehitys munasta aikuiseksi

8.2.2002 Ilpo Hanski

 1. Nematoda
 2. Ectoprocta
 3. Luukalojen evoluutio selkäjänteisestä kantamuodosta

22.2.2002 Ilpo Hanski

 1. Pääjakso Ctenophora, rakenne ja sukulaiset
 2. Luokka Bivalvia
 3. Luukalojen morfologiset sopeumat vesiympäristöön

28.6.2002 Ilpo Hanski

 1. Lisääntymisen allokaatiokustannukset (trade- of *
 2. Yksilöiden ideaalisti vapaa jakautuminen (ideal free distribution)
 3. Ravintoverkkojen säätely: perustuottajien ja huippupetojen merkitys

2.8.2002 Ilpo Hanski

 1. Kerrannaiseliöt (modular organism)
 2. Optimaalinen ravinnonhankinta laikukkaisessa ympäristössä;
 3. Loisten ja infektioiden dynamiikka