Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

molekyylit_ja_solut [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======BIO-201 Molekyylit ja solut======
 +
 +=====Biotieteiden perusteet I=====
 +vanha kurssi
 +
 +====Välikoe 1====
 +=== 9.1.2004, uusinta ===
 +
 +  - lipidien sijainti solun ulkokalvossa
 +  - Kuvaa lyhyesti, mistä energia-aineenvaihdunnassa on kysymys
 +  - Selitä, miten valoenergia saadaan muutettua kemialliseksi energiaksi fotosynteesin valoreaktiossa
 +  - Mitkä energeettiset tekijät (voimavaikutukset) vaikuttavat ionien passiiviseen kulkuun kalvojen läpi
 +
 +
 +=== 7.11.2004 ===
 +
 +  - Esittele luettelomuodossa integraalisten ja perifeeristen membraaniproteiinien tärkeimmät erot.
 +  - Proteiinien laskostuminen eli proteiinien rakennehierarkia.
 +  - Eliössä tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka ovat epäsuotuisia,​ siis eivät tapahdu itsestään. Miten tälläiset reaktiot saavat energiansa?
 +  - Endoplasmaattinen verkosto ja golgin laite, rakenne ja toiminta.
 +
 +
 +
 +====Välikoe 2====
 +
 +
 +=== 25.1.2013 uusinta ===
 +
 +1. ja 2. Merkitse taulukkoon, ovatko alla olevat väitteet oikein vai väärin (yht. 20 väitettä). Oikeasta vastauksesta 1 piste, tyhjästä 0 ja väärästä -1.
 +    - Y-kromosomi siirtyy isältä kaikille tyttärille.
 +    - RNA-synteesissä uusi nukleotidi liittyy 3'​-päähän.
 +    - Akondroplasia on resessiivinen autosomaalinen sairaus.
 +    - Astma kuuluu suomalaiseen tautiperintöön.
 +    - DNA-polymeraasi I:llä ei ole oikolukuaktiivisuutta.
 +    - Prokaryooteilla sigma-alayksikkö tunnistaa DNA:n ja aloittaa RNA-synteesin.
 +    - Histidiinien asetylaatio estää transkriptiota.
 +    - Mies on hemitsygootti X-kromosomin suhteen.
 +
 +3. Selitä lyhyesti
 +    a) syntrofia
 +    b) sienihyyfi
 +    c) biofilmi
 +    d) pangenomi
 +    e) bakteriofagi
 +    f) metagenomiikka
 +    g) autotrofi
 +    h) Bifidobacterium
 +    i) ektomykorritsa
 +    j) fimbria
 +
 +4. Miten metanogeenit eroavat metylotrofeista?​
 +
 +
 +=== 28.1.2011 uusinta, Pekka Heino, Kielo Haahtela ===
 +
 +1. Merkitse taulukkoon, ovatko alla olevat väitteet oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta 1 piste, tyhjästä 0 ja väärästä -1.
 +    - DNA replikoituu konservatiivisesti
 +    - RNA-synteesin aikana uusia nukleotideja lisätään kasvavan ketjun 5´-päähän
 +    - DNA polymeraasi I:llä ei ole oikolukuaktiivisuutta
 +    - Eukaryoottien geenit ovat järjestäytyneet operoneiksi
 +    - Prokaryoottigeenin operaattori toimii RNA polymeraasin sitoutumiskohtana
 +    - Translaation aloituksessa mRNA sitoutuu ribosomin pienempään alayksikköön
 +    - Frameshift-mutaatio aiheuttaa yhden aminohapon muutoksen geenin koodaman proteiinin rakenteessa
 +    - Biosynteettisiä entsyymejä koodaavien operonien repressori aktivoituu synteesireitin lopputuotteen avulla
 +    - Histonien asetylaatio estää geenien toimintaa
 +    - Eukaryoottien RNA polymeraasi II tunnistaa TATA-boxin geenien promoottorialueella
 +
 +2. Mitä erityispiirteitä bakteereilla on aineenvaihdunnassaan
 +
 +3. Mikä on bakteeri-itiö
 +
 + === 5.12.2003 ===
 +  - Geneettisen rekombinaatioon johtavat sytologiset tapahtumat meioosissa.
 +  - Homologinen rekombinaatio.
 +  - Lämpösteriloinnin periaatteet ja toteutustavat.
 +  - Miksi Bacilus Anthracis on niin hankala taudinaiheuttaja.
 +
 +=== 8.1.2001 ===
 +
 +1. Kuvaile lyhyesti
 +  * Frameshift-mutaatio
 +  * Eukaryoottien lähetti-RNA:​n esiasteen muokkaus
 +  * Transduktio
 +
 +2. (Selitä)
 +  * Mitä eroa on goniometafaasilla ja meioosin toisen jakautumisen metafaasilla?​
 +  * Selitä kuinka banaanikärpäsen sukupuoli määräytyy
 +  * Synaptoneemakompleksi
 +
 +3. Miten selluloosa hajoaa lehmän pötsissä?
 +
 +4. Maitohappobakteerin tärkeimmät ominaisuudet
 +
 +
 +
 +====Välikoe 3====
 +
 +
 + === 29.1.2001 ===
 +  - Banaanikärpänen kehitysbiologian malliorganismina:​ vertaile etuja ja haittoja muihin malliorganismeihin.
 +  - Elimistön kalsiumtasapainon hormonaalinen säätely.
 +  - Kerro, miten solukalvon ioniläpäisevyysmuutokset aikaansaavat aktiopotentiaalin.
 +  - Mitkä kudostason fysiologiset mekanismit edistävät aktiivisen lihaksen hapensaantia.