Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

molekyyli-_ja_solubiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Molekyyli- ja solubiologia ======
 +
 +
 +==== 19.4.XX ====
 +
 +Vastaa seuraavista vain neljään kysymykseen. Ole hyvä, pyri tiiviiseen vastaukseen. Answer only to four of the following questions. Please, try to give a compact answer.
 +
 +Huom. Merkitse vastauspaperiin P jos olet perusopiskelija,​ tai J jos olet jatko-opiskelija.
 +
 +Note. Please, mark your paper with P if you are an undergraduate student, or with J if you are a graduate student.
 +
 +  - SNARE proteiinit. SNARE proteins.
 +  - Kuvaa __lyhyesti__ tärkeimmät solun adheesiosta vastaavat proteiinit. Describe __shortly__ the most essential cell adhesion proteins.
 +  - Kuvaa __lyhyesti__ mitä erilaisia aktiinia sitovia proteiineja esiintyy soluissa, ja miten ne osallistuvat solujen aktiinisäikeiden rakenteeseen ja dynamiikkaan. Describe __shortly__ actin binding existing in cells, and how they affect the structure and dynamics of actin filaments.
 +  - Hiivan eksokystikompleksi ja sen toiminta. Yeast exocyst complex and its function.
 +  - Bcl-2 proteiiniperhe ja sen toiminta apoptoosissa. Bcl-2 protein family and its function in apoptosis.
 +  - Golgin laitteen matriksin proteiinit. Matrix proteins of the Golgi complex. ​  
 +
 +
 +==== 4.4.XX ====
 +
 +Vastaa seuraavista vain neljään kysymykseen. Ole hyvä, pyri tiiviiseen vastaukseen. Answer only to four of the following questions. Please, try to give a compact answer.
 +
 +Huom. Merkitse vastauspaperiin P jos olet perusopiskelija,​ tai J jos olet jatko-opiskelija.
 +
 +Note. Please, mark your paper with P if you are an undergraduate student, or with J if you are a graduate student.
 +
 +  - Kuvaa lyhyesti mitä komponentteja tarvitaan proteiinien integraatioon endoplasmisen retikkelin kalvoon. Describe shortly the components needed for integration of a protein to the membrane of the endoplasmic reticulum.
 +  - Kuvaa yleisesti mekanismi jolla kalvon silmikoituminen (budding) kuljetusvesikkeliksi tapahtuu. Describe the general mechanistic principle of transport vesicle budding.
 +  - Mikrotubulusten tehtävät soluissa? Functions of microtubules in cells?
 +  - Kuvaa apoptoosille tyypilliset muutokset soluissa. Describe the typical changes in apoptotic cells.
 +  - Miten pienet GTP:aasit liittyvät aktiinitukirangan säätelyyn?​ How small GTPases regulate actin cytoskeleton?​
 +
 +[[http://​custom-essay-writing-service.org/​index.php|custom writing]]