Tenttiwiki

Molekyyli- ja solubiologia

19.4.XX

Vastaa seuraavista vain neljään kysymykseen. Ole hyvä, pyri tiiviiseen vastaukseen. Answer only to four of the following questions. Please, try to give a compact answer.

Huom. Merkitse vastauspaperiin P jos olet perusopiskelija, tai J jos olet jatko-opiskelija.

Note. Please, mark your paper with P if you are an undergraduate student, or with J if you are a graduate student.

 1. SNARE proteiinit. SNARE proteins.
 2. Kuvaa lyhyesti tärkeimmät solun adheesiosta vastaavat proteiinit. Describe shortly the most essential cell adhesion proteins.
 3. Kuvaa lyhyesti mitä erilaisia aktiinia sitovia proteiineja esiintyy soluissa, ja miten ne osallistuvat solujen aktiinisäikeiden rakenteeseen ja dynamiikkaan. Describe shortly actin binding existing in cells, and how they affect the structure and dynamics of actin filaments.
 4. Hiivan eksokystikompleksi ja sen toiminta. Yeast exocyst complex and its function.
 5. Bcl-2 proteiiniperhe ja sen toiminta apoptoosissa. Bcl-2 protein family and its function in apoptosis.
 6. Golgin laitteen matriksin proteiinit. Matrix proteins of the Golgi complex.

4.4.XX

Vastaa seuraavista vain neljään kysymykseen. Ole hyvä, pyri tiiviiseen vastaukseen. Answer only to four of the following questions. Please, try to give a compact answer.

Huom. Merkitse vastauspaperiin P jos olet perusopiskelija, tai J jos olet jatko-opiskelija.

Note. Please, mark your paper with P if you are an undergraduate student, or with J if you are a graduate student.

 1. Kuvaa lyhyesti mitä komponentteja tarvitaan proteiinien integraatioon endoplasmisen retikkelin kalvoon. Describe shortly the components needed for integration of a protein to the membrane of the endoplasmic reticulum.
 2. Kuvaa yleisesti mekanismi jolla kalvon silmikoituminen (budding) kuljetusvesikkeliksi tapahtuu. Describe the general mechanistic principle of transport vesicle budding.
 3. Mikrotubulusten tehtävät soluissa? Functions of microtubules in cells?
 4. Kuvaa apoptoosille tyypilliset muutokset soluissa. Describe the typical changes in apoptotic cells.
 5. Miten pienet GTP:aasit liittyvät aktiinitukirangan säätelyyn? How small GTPases regulate actin cytoskeleton?

custom writing