Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

molekulaarinen_solubiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Molekulaarinen solubiologia ======
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 14.2.2012, I uusinta ====
 +Vastaa kysymyksiin 1 ja 2, lisäksi valitse 2 kysymystä kysymyksistä 3-5:
 +
 +  - Selitä lyhyesti (6 p.)
 +    * fagosytoosi
 +    * vaihtoehtoinen silmukointi
 +    * tRNA:n aminoasylointi
 +    * macromolecular crowding
 +  - Proteiinimolekyylin elinkaari solussa (6 p.)
 +  - Soluissa on erilaisia kuljetusvesikkeleitä. Kuvaa, millaisia kuljetusvesikkeleitä tunnetaan, ja kuvaa minkä organellien välillä vesikkeleitä käytetään kuljetukseen. (6 p.)
 +  - Kuvaa lyhyesti soluväliaineen komponentit sidekudoksessa. (6 p.)
 +  - Epiteelisolujen kontaktit? (6 p.) 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 8.2.2011, I uusinta ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti
 +    * fagosytoosi
 +    * vaihtoehtoinen silmukointi
 +    * tRNA:n aminoasylointi
 +    * signaalisekvenssi
 +  - Proteiinimolekyylin elinkaari solussa
 +  - Kuljetusvesikkeleiden kuroutuminen ja fuusio kalvoliikenteessä
 +  - Proteoglykaanit ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 15.12.2010 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti
 +    * translaation aloituskompleksi eukaryoottisolussa
 +    * lysosomi
 +    * "​macromolecular crowding"​
 +    * kaperoni
 +  - Molekyylien liikkuminen tuman ja sytoplasman välillä
 +  - Eukaryoottisolun eritysreitin kalvo-osastot
 +  - Sykliineistä riippuvien kinaasien aktivaation säätely ​
 +==== 14.12.2010 ====
 +  -Targeting of proteins to the endoplasmic reticulum?
 +  -Receptor mediated endocytosis?​
 +  -Actin structures in eukaryotic cells?
 +  -Phosporylation in ragulation ​ of the cell cucle
 +
 +
 +==== 10.3.2009, II uusinta ====
 +
 +  - Miten proteiinien solunsisäinen lokalisaatio määräytyy?​
 +  - Endoplasmakalvoston rakenne ja tehtävät solussa?
 +  -
 +    * Mikrotubulusten rakenne?
 +    * Mikrotubulusten tehtävät solussa?
 +  - Kuvaa lyhyesti soluväliaineen komponentit sidekudoksessa.
 +
 +
 +==== 10.1.2009, I uusinta ====
 +
 +  - Aktiinisäikeet nisäkässolussa
 +  - Proteoglykaanit
 +  - Endosytoosi
 +
 +
 +==== 15.12.2008 ====
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin à 6p.
 +
 +  - Ribosomin rakenne ja tehtävät proteiinisynteesin aikana.
 +  - Miksi ja miten proteeinit hajotetaan solussa?
 +  - Luettele solun eritysreitin kalvo-osastot.
 +  - Epiteelisolun solu-solu ja solu-matrix -kontaktit.
 +
 +
 +==== 11.3.2008, II uusinta ====
 + 
 +  - Spliceosomin välittämä RNA-splicing.
 +  - Proteiinien glykosylaatio.
 +  - Reseptorivälitteinen endosytoosi.
 +  - Solun ulkoinen matriksi.
 +    ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 29.1.2008, I uusinta ====
 +
 +  - Geneettinen koodi? ​
 +  - Proteeinien translokaatio endoplasmiseen retikkeliin? ​
 +  - Reseptorivälitteinen endosytoosi? ​
 +  - Miten signaali voi välittyä solun ulkopuolelta solukalvon läpi solun sisään?
 +    ​
 + 
 +
 +
 +==== 14.2. toinen uusinta ====
 +
 +  - Lähetti-RNA:​n muokkaus
 +  - Kuvaa mekanismi, jolla proteiini ohjataan translaation aikana endoplasmiseen retikkeliin. Pyri ytimekkääseen vastaukseen,​ mielummin kuvaan, jossa keskeiset asiat näkyvillä
 +  - Reseptorivälitteinen endosytoosi
 +  - Kuvaa ainakin yksi mekanismi, jolla signaali välittyy solun ulkopuolelta solukalvon läpi solun sisään  ​
 +
 +
 +==== 11.12.2006====
 +  - Kuvaa lyhyesti eukaryoottien lähetti-RNA (mRNA) synteesissä esiintyvät RNA:n prosessoinnin tavat.
 +  - Proteiinisynteesin initiaatio?
 +  - Coat-rakenteiden toiminta kalvoliikenteessä?​
 +  - Soluväliaineen (extracellular matrix) keskeiset komponentit sidekudoksessa?​