Tenttiwiki

Molekulaarinen solubiologia

14.2.2012, I uusinta

Vastaa kysymyksiin 1 ja 2, lisäksi valitse 2 kysymystä kysymyksistä 3-5:

 1. Selitä lyhyesti (6 p.)
  • fagosytoosi
  • vaihtoehtoinen silmukointi
  • tRNA:n aminoasylointi
  • macromolecular crowding
 2. Proteiinimolekyylin elinkaari solussa (6 p.)
 3. Soluissa on erilaisia kuljetusvesikkeleitä. Kuvaa, millaisia kuljetusvesikkeleitä tunnetaan, ja kuvaa minkä organellien välillä vesikkeleitä käytetään kuljetukseen. (6 p.)
 4. Kuvaa lyhyesti soluväliaineen komponentit sidekudoksessa. (6 p.)
 5. Epiteelisolujen kontaktit? (6 p.)

8.2.2011, I uusinta

 1. Selitä lyhyesti
  • fagosytoosi
  • vaihtoehtoinen silmukointi
  • tRNA:n aminoasylointi
  • signaalisekvenssi
 2. Proteiinimolekyylin elinkaari solussa
 3. Kuljetusvesikkeleiden kuroutuminen ja fuusio kalvoliikenteessä
 4. Proteoglykaanit

15.12.2010

 1. Selitä lyhyesti
  • translaation aloituskompleksi eukaryoottisolussa
  • lysosomi
  • “macromolecular crowding”
  • kaperoni
 2. Molekyylien liikkuminen tuman ja sytoplasman välillä
 3. Eukaryoottisolun eritysreitin kalvo-osastot
 4. Sykliineistä riippuvien kinaasien aktivaation säätely

14.12.2010

 1. Targeting of proteins to the endoplasmic reticulum?
 2. Receptor mediated endocytosis?
 3. Actin structures in eukaryotic cells?
 4. Phosporylation in ragulation of the cell cucle

10.3.2009, II uusinta

 1. Miten proteiinien solunsisäinen lokalisaatio määräytyy?
 2. Endoplasmakalvoston rakenne ja tehtävät solussa?
  • Mikrotubulusten rakenne?
  • Mikrotubulusten tehtävät solussa?
 3. Kuvaa lyhyesti soluväliaineen komponentit sidekudoksessa.

10.1.2009, I uusinta

 1. Aktiinisäikeet nisäkässolussa
 2. Proteoglykaanit
 3. Endosytoosi

15.12.2008

Vastaa kaikkiin kysymyksiin à 6p.

 1. Ribosomin rakenne ja tehtävät proteiinisynteesin aikana.
 2. Miksi ja miten proteeinit hajotetaan solussa?
 3. Luettele solun eritysreitin kalvo-osastot.
 4. Epiteelisolun solu-solu ja solu-matrix -kontaktit.

11.3.2008, II uusinta

 1. Spliceosomin välittämä RNA-splicing.
 2. Proteiinien glykosylaatio.
 3. Reseptorivälitteinen endosytoosi.
 4. Solun ulkoinen matriksi.

29.1.2008, I uusinta

 1. Geneettinen koodi?
 2. Proteeinien translokaatio endoplasmiseen retikkeliin?
 3. Reseptorivälitteinen endosytoosi?
 4. Miten signaali voi välittyä solun ulkopuolelta solukalvon läpi solun sisään?

14.2. toinen uusinta

 1. Lähetti-RNA:n muokkaus
 2. Kuvaa mekanismi, jolla proteiini ohjataan translaation aikana endoplasmiseen retikkeliin. Pyri ytimekkääseen vastaukseen, mielummin kuvaan, jossa keskeiset asiat näkyvillä
 3. Reseptorivälitteinen endosytoosi
 4. Kuvaa ainakin yksi mekanismi, jolla signaali välittyy solun ulkopuolelta solukalvon läpi solun sisään

11.12.2006

 1. Kuvaa lyhyesti eukaryoottien lähetti-RNA (mRNA) synteesissä esiintyvät RNA:n prosessoinnin tavat.
 2. Proteiinisynteesin initiaatio?
 3. Coat-rakenteiden toiminta kalvoliikenteessä?
 4. Soluväliaineen (extracellular matrix) keskeiset komponentit sidekudoksessa?