Tenttiwiki

Molekulaarinen immunologia

13.4.2006

Ensimmäinen kysymys koskee synnynnäistä immuniteettia (luentojen aihepiiri 1), toinen adaptiivista immuniteettia (aihepiiri 2). Jos olet jättänyt jommastakummasta aihepiiristä tenttivastausta korvaavan esseen viimeistään tenttitilaisuudessa, merkitse tieto tästä selvästi tenttipaperiin. Jos vastaat kysymykseen, jonka aihepiiriä vastaavan esseen olet palauttanut, arviointi perustuu tenttivastaukseen.

Muista merkitä opiskelijanumerosi vastauspaperiin.

Tehtävät: Kirjoita essee ohjeiden mukaan seuraavista aiheista:

 1. Oheisessa kuvassa on esitetty kaavamaisesti, miten neutrofiilien proteaasit (P) katepsiini G ja elastaasi aktivoituvat primäärisen granulan fuusioituessa fagosomiin. Kuvaa pääpiirteittäin neutrofiilien oksidaasin (OX) toiminta superoksidianionin tuottajana ja tämän yhteys mainittuun proteaasien aktivoitumiseen (P*) fagosomissa.

 1. [Bonusosa (ei pakollinen) tehtävään 1 ja samalla vihje varsinaista vastausta ajatellen: Kuvassa fagosomin pinnalla törröttävät rakenteet (aaltoviivat) kuvaavat osia solutukirangasta. Mikä merkitys proteaasien aktivoitumiselle voisi olla sillä, että solutukiranka estää fagosomin pullistumisen?]
 2. Käynnistääkseen T-solun aktivaatioviestinnän T-solureseptorin tulee tunnistaa antigeeninsa spesifisesti, mutta mahdollisesti hyvin pienestä ligandin (Ag/MHC) tiheydestä. Miten nämä kaksi vaatimusta toteutuvat? Tarkastele kysymystä ensisijaisesti reseptorin rakenteen ja sitoutumisominaisuuksien pohjalta, mutta myös solunsisäisen viestinnän käynnistymisen näkökulmasta.

20.4.2005

Valitse alla luetelluista aiheista kaksi, ja kirjoita niistä esseet. Laita esseen otsikoksi alleviivattu osa ja tarkastele aihetta monipuolisesti, huomioiden erityisesti tehtävänannossa täsmennetyt seikat.

 1. Neutrofiilien elastaasi: Rakenteelliset ja entsymaattiset ominaisuudet sekä toiminta ja merkitys neutrofiilien mikrobisidisyydessä
 2. TLR4 (Toll-like Receptor 4): Reseptorin rakenne ja ligandit, sekä toiminta ja merkitys immuunivasteen käynnistymisessä
 3. T-solun antigeenireseptori eli T-solureseptori (TCR): Solukalvon TCR-kompleksin rakenne ja solunsisäisen viestinnän käynnistyminen, sekä TCR:n ominaisuudet ligandien sitojana ja sen yhteys ligandien kykyyn käynnistää T-solun aktivaatiota?

18.5.2004

Valitse alla olevasta listasta kolme aihetta ja kirjoita niistä esseet:

 1. Dendriittisolujen maturaatio: muutokset kalvoproteiinien ilmentymisessä ja niiden merkitys T-soluaktivaatiossa
 2. Neutrofiilien NADPH-oksidaasi
 3. alfa-beta-T-solureseptori antigeenin tunnistajana
 4. Mannoosia sitova lektiini: rakenne ja glykaanien tunnistus
 5. Komplementin C3-proteiinin aktivaatio ja kiinnittyminen

essay writing service