Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mikrobiologian_ja_mikrobigenetiikan_harjoitustyoet [2014/08/08 03:45]
91.207.7.33 For example, http://www.ownaleg.co.uk/video-slots top video slots electronic gambling at nine racetrack http://www.ownaleg.co.uk/mirrorball-slots mirrorball slots money, said one longtime http://www.ownaleg.co.uk/farmville-2-slots best farmville 2 slots m
mikrobiologian_ja_mikrobigenetiikan_harjoitustyoet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt======
 +==== 22.1.XXXX ====
 +  -Tutkit kahta kolibakteerikantaa,​ joiden genotyypit on esitetty alla. //Tn//10 on transposoni,​ joka sisältää tetrasykliiniresistenssin geenin ja pBH1 on plasmidi, jossa on resistenssigeeni ampisilliinille. Miten ko. kannat oletettavasti kasvavat alustoilla I-V? Perustele vastauksesi lyhyesti (Kanta A: //F+ mal leu:: Tn//10 , Kanta B: //lac pro// (pBH1) )(**5p**)
 +    -MCMal
 +    -MACLac + Tet
 +    -L + Amp
 +    -M9
 +    -M9 + leu
 +  -Olet suorittanut yleisen transduktion P1-faagilla tarkoituksenasi siirtää treoniini-amionhapon synteesikyvyn prototrofilta donorikannalta resipienttikannalle,​ joka on treoniiniauksotrofi. Transduktion jälkeen minimialustalla kasvaa 36 pesäkettä. Transduktiossa infektoit 1 ml yli yön kasvanutta kolibakteeria 25 μl:lla P1-faagistokkia M.O.I-arvolla 0,5. Mikä on treoniinin synteesikykyä transdusoivien faagien osuus koko populaatiosta?​ (**2p**)
 +  -Määrittele lyhyesti (**à 1p**)
 +    -kompetentti solu
 +    -Hfr-kanta
 +    -Restriktioendonukleaasi
 +
 +===== 9.1.2007 =====
 +
 +**Mikrobiologian osuus/​Mikrobiologidelen**
 +
 +1. Selitä lyhyesti/​Förklara kort (á 1 p)
 +  *  a) eksponentiaalivaihe / exponentialskede
 +  *  b) kontaminaatio / kontamination
 +  *  c) fakultatiivinen / fakultativ
 +  *  d) veteen suljettu preparaatti / vattenpreparat
 +
 +2. Miten Gram-positiiviset ja Gram-negatiiviset bakteerit eroavat toisistaan ja mihin niiden erilainen värjäytyminen perustuu? (3 p) / Hur skiljer sig Gram-positiva och Gram-negativa bakterier från varandra? Varför färgas de olika? (3 p)
 +
 +3. Miten eristäisit anaerobisen itiöllisen bakteerin maasta? (3 p) / Hur skulle du isolera en sporformande anaerob bakterie från jordmånen? (3 p)
 +
 +**Mikrobigenetiikan osuus**
 +
 +1. Alla on kymmenen väittämää,​ jotka saattavat olla joko oikein tai väärin. Merkitse kunkin väittämän kohdalle, onko se mielestäsi oikein vai väärin. Mikäli väittämä on mielestäsi väärä, korjaa se sellaiseksi,​ että se olisi mielestäsi oikein ja perustele. Perustele myös oikeaksi katsomasi väittämät. (5p)
 +   ​* ​ a) Kolibakteerikannan genotyyppi on //F+ mal hsdRS//. Bakteeri kasvaa minimialustalla.
 +   ​* ​ b) A-kohdan bakteerikanta kasvaa punaisena MacConkey-Mal alustalla.
 +   ​* ​ c) A-kohdan bakteerikanta ei pysty kasvamaan L + ampisilliini -alustalla.
 +   ​* ​ d) Konjugaatiossa A-kohdan kanta toimii donorina.
 +   ​* ​ e) Kolibakteerikannan genotyyppi on //leu pro//. Viivatestimaljaksi riittää M9-malja.
 +   ​* ​ f) Tetrasykliinille sensitiivinen bakteerikanta voi saada P1-trasduktion kautta resistenssin tetrasykliinille,​ jos donorikanta sisältää tetrasykliiniresistenssiä kantavan transposonin //Tn10//.
 +   ​* ​ g) Hfr-kannassa konjugatiivinen plasmidi on aina integroituneena kromosomiin.
 +   ​* ​ h) Kolibakteeri on luonnostaan kompetentti.
 +   ​* ​ i) Antibioottiresistenssin syntyminen ei aina edellytä sitä, että solu vastaanottaa vierasta DNA:ta.
 +   ​* ​ j) Agaroosigeelielektroforeesissa DNA kulkeutuu katodia (negatiivista napaa) kohden.
 +
 +2. Määrittele lyhyesti, korkeintaan parilla rivillä (á 1p):
 +   ​* ​ a) restriktionukleaasi
 +   ​* ​ b) kloonausvektori
 +   ​* ​ c) transkonjugantti
 +
 +3. Faagiston tiitteri on 3x10e10 pfu/ml. Tahdot infektoida 2 ml yön yli kasvanutta kolibakteeriviljelmää M.O.I. -arvolla 0,5. Kuinka paljon tarvitset faagistokkia tähän? (2p)
 +
 +
 +
 +===== 7.2.2006 =====
 +
 +**Mikrobiologian osuus/​Mikrobiologidelen/​Microbiology**
 +
 +  - Mihin bakteerien tunnistaminen TSI-putkissa ja API 20E-liuskalla perustuu? Perustele vastauksesi. / På vad grundar sig identifiering av bakterier med TSI-rör och API 20E-testet? Motivera ditt svar. / What is the identification of bacteria with TSI-tubes and the API 20E test based on?  (3p.)
 +  - miten sterilointi,​ pastörointi ja desinfiointi eroavat toisistaan? / Vad är skillnaden mellan sterilisering,​ pastörisering och desinficering?​ / How do sterilisation,​ pasteurisation and desinfection differ from each other? (2p.)  ​
 +  - Mihin antibioottien toiminta perustuu? / På vad grundar sig antiobioternas verksamma effekt? / What is the basis for the effective function of antibiotics?​ (2p.)
 +  - Selitä lyhyesti / Förklara kort / Explain briefly (á 1p.)
 +   ​* ​  a) bakteeriviljelmän eksponentiaalivaihe / bakterieodlingens exponentialskede / the exponential phase of a bacterial culture
 +   ​* ​  b) panosviljely / satsodling / batch culture
 +   ​* ​  c) kontaminaatio / kontamination / contamination
 +
 +===== 17.12.2001 =====
 +
 +
 +**Mikrobiologian osuus/ Mikrobiologidelen**
 +
 +l.   Mihin Gram-värjäys perustuu? Miten etanolivaiheen poisjättö vaikuttaisi Gram-positiivisten ja Gram-negatiivisten bakteerien värjäytyvyyteen?​ (3p.) Vad baserar Gram-färjningen pä? Hur skulle borttagandet av etanolfasen päverka färjningen av bacterier? (3p.)
 +
 +2.   Miten osoitat, onko bakteeri anaerobi, aerobi vai fakultatiivinen anaerobi? (3p.) Hur pävisar du är bakterien anaerob, aerob eller fakultativ anaerob? (3p.)
 +
 +3.   ​Selitä lyhyesti/ Förklara kort (a lp)
 +  * panosviljely/​ batchodling
 +  *  kontaminantti/​ kontaminant
 +  * lysotsyymi/ lysotsym
 +  * indikaattoribakteeri/​ indikatorbakterie
 +
 +
 +**Mikrobigenetiikan osuus** ​
 +(kirjoita vastauksesi eri paperille kuin mikrobiologian osuuden kysymyksiin)
 +
 +4. Olet määrittämässä bakteriofaagistokin tiitteriä. Olet maljannut 100 ui alla olevia laimennoksia (kaksi rinnakkaista kustakin) ja saanut plakkeja seuraavasti:​
 +
 +^ laimennos ^ plakkeja^
 +|10e-6 |läpisyöty|
 +|10e-7 |483; 497|
 +|10e-8 |46; 51|
 +
 +Laske faagistokin tiitteri. Kuinka paljon faagistokkia tarvitset, jos tahdot infektoida sillä l ml:n stationaarivaiheen kolibakteeriviljelmää ja M.O.I -arvoksi haluat 0,5? (3p)
 +
 +5. Suunnittele seuraaville kolibakteerikannoille viivatestit. Lisäksi selitä lyhyesti, mihin viivatesti tulos perustuu. (4p)
 +
 +^Kanta ^genotyyppi^
 +|1  |//F+ lac strep// |
 +|2  |//leu pro recA// |
 +
 +6.     ​Vastaa lyhyesti: (á lp)
 +  * Miten voidaan indusoida kompetenssi kolibakteerilla?​
 +  * Mitä tarkoitetaan temperaatilla bakteriofaagilla?​
 +  * Miksi DNA kulkeutuu anodia kohti agaroosigeelielektroforeesissa?​
 +
 +
 +
 +
 +