Tenttiwiki

Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt

22.1.XXXX

 1. Tutkit kahta kolibakteerikantaa, joiden genotyypit on esitetty alla. Tn10 on transposoni, joka sisältää tetrasykliiniresistenssin geenin ja pBH1 on plasmidi, jossa on resistenssigeeni ampisilliinille. Miten ko. kannat oletettavasti kasvavat alustoilla I-V? Perustele vastauksesi lyhyesti (Kanta A: F+ mal leu:: Tn10 , Kanta B: lac pro (pBH1) )(5p)
  1. MCMal
  2. MACLac + Tet
  3. L + Amp
  4. M9
  5. M9 + leu
 2. Olet suorittanut yleisen transduktion P1-faagilla tarkoituksenasi siirtää treoniini-amionhapon synteesikyvyn prototrofilta donorikannalta resipienttikannalle, joka on treoniiniauksotrofi. Transduktion jälkeen minimialustalla kasvaa 36 pesäkettä. Transduktiossa infektoit 1 ml yli yön kasvanutta kolibakteeria 25 μl:lla P1-faagistokkia M.O.I-arvolla 0,5. Mikä on treoniinin synteesikykyä transdusoivien faagien osuus koko populaatiosta? (2p)
 3. Määrittele lyhyesti (à 1p)
  1. kompetentti solu
  2. Hfr-kanta
  3. Restriktioendonukleaasi

9.1.2007

Mikrobiologian osuus/Mikrobiologidelen

1. Selitä lyhyesti/Förklara kort (á 1 p)

 • a) eksponentiaalivaihe / exponentialskede
 • b) kontaminaatio / kontamination
 • c) fakultatiivinen / fakultativ
 • d) veteen suljettu preparaatti / vattenpreparat

2. Miten Gram-positiiviset ja Gram-negatiiviset bakteerit eroavat toisistaan ja mihin niiden erilainen värjäytyminen perustuu? (3 p) / Hur skiljer sig Gram-positiva och Gram-negativa bakterier från varandra? Varför färgas de olika? (3 p)

3. Miten eristäisit anaerobisen itiöllisen bakteerin maasta? (3 p) / Hur skulle du isolera en sporformande anaerob bakterie från jordmånen? (3 p)

Mikrobigenetiikan osuus

1. Alla on kymmenen väittämää, jotka saattavat olla joko oikein tai väärin. Merkitse kunkin väittämän kohdalle, onko se mielestäsi oikein vai väärin. Mikäli väittämä on mielestäsi väärä, korjaa se sellaiseksi, että se olisi mielestäsi oikein ja perustele. Perustele myös oikeaksi katsomasi väittämät. (5p)

 • a) Kolibakteerikannan genotyyppi on F+ mal hsdRS. Bakteeri kasvaa minimialustalla.
 • b) A-kohdan bakteerikanta kasvaa punaisena MacConkey-Mal alustalla.
 • c) A-kohdan bakteerikanta ei pysty kasvamaan L + ampisilliini -alustalla.
 • d) Konjugaatiossa A-kohdan kanta toimii donorina.
 • e) Kolibakteerikannan genotyyppi on leu pro. Viivatestimaljaksi riittää M9-malja.
 • f) Tetrasykliinille sensitiivinen bakteerikanta voi saada P1-trasduktion kautta resistenssin tetrasykliinille, jos donorikanta sisältää tetrasykliiniresistenssiä kantavan transposonin Tn10.
 • g) Hfr-kannassa konjugatiivinen plasmidi on aina integroituneena kromosomiin.
 • h) Kolibakteeri on luonnostaan kompetentti.
 • i) Antibioottiresistenssin syntyminen ei aina edellytä sitä, että solu vastaanottaa vierasta DNA:ta.
 • j) Agaroosigeelielektroforeesissa DNA kulkeutuu katodia (negatiivista napaa) kohden.

2. Määrittele lyhyesti, korkeintaan parilla rivillä (á 1p):

 • a) restriktionukleaasi
 • b) kloonausvektori
 • c) transkonjugantti

3. Faagiston tiitteri on 3x10e10 pfu/ml. Tahdot infektoida 2 ml yön yli kasvanutta kolibakteeriviljelmää M.O.I. -arvolla 0,5. Kuinka paljon tarvitset faagistokkia tähän? (2p)

7.2.2006

Mikrobiologian osuus/Mikrobiologidelen/Microbiology

 1. Mihin bakteerien tunnistaminen TSI-putkissa ja API 20E-liuskalla perustuu? Perustele vastauksesi. / På vad grundar sig identifiering av bakterier med TSI-rör och API 20E-testet? Motivera ditt svar. / What is the identification of bacteria with TSI-tubes and the API 20E test based on? (3p.)
 2. miten sterilointi, pastörointi ja desinfiointi eroavat toisistaan? / Vad är skillnaden mellan sterilisering, pastörisering och desinficering? / How do sterilisation, pasteurisation and desinfection differ from each other? (2p.)
 3. Mihin antibioottien toiminta perustuu? / På vad grundar sig antiobioternas verksamma effekt? / What is the basis for the effective function of antibiotics? (2p.)
 4. Selitä lyhyesti / Förklara kort / Explain briefly (á 1p.)
 • a) bakteeriviljelmän eksponentiaalivaihe / bakterieodlingens exponentialskede / the exponential phase of a bacterial culture
 • b) panosviljely / satsodling / batch culture
 • c) kontaminaatio / kontamination / contamination

17.12.2001

Mikrobiologian osuus/ Mikrobiologidelen

l. Mihin Gram-värjäys perustuu? Miten etanolivaiheen poisjättö vaikuttaisi Gram-positiivisten ja Gram-negatiivisten bakteerien värjäytyvyyteen? (3p.) Vad baserar Gram-färjningen pä? Hur skulle borttagandet av etanolfasen päverka färjningen av bacterier? (3p.)

2. Miten osoitat, onko bakteeri anaerobi, aerobi vai fakultatiivinen anaerobi? (3p.) Hur pävisar du är bakterien anaerob, aerob eller fakultativ anaerob? (3p.)

3. Selitä lyhyesti/ Förklara kort (a lp)

 • panosviljely/ batchodling
 • kontaminantti/ kontaminant
 • lysotsyymi/ lysotsym
 • indikaattoribakteeri/ indikatorbakterie

Mikrobigenetiikan osuus (kirjoita vastauksesi eri paperille kuin mikrobiologian osuuden kysymyksiin)

4. Olet määrittämässä bakteriofaagistokin tiitteriä. Olet maljannut 100 ui alla olevia laimennoksia (kaksi rinnakkaista kustakin) ja saanut plakkeja seuraavasti:

laimennos plakkeja
10e-6 läpisyöty
10e-7 483; 497
10e-8 46; 51

Laske faagistokin tiitteri. Kuinka paljon faagistokkia tarvitset, jos tahdot infektoida sillä l ml:n stationaarivaiheen kolibakteeriviljelmää ja M.O.I -arvoksi haluat 0,5? (3p)

5. Suunnittele seuraaville kolibakteerikannoille viivatestit. Lisäksi selitä lyhyesti, mihin viivatesti tulos perustuu. (4p)

Kanta genotyyppi
1 F+ lac strep
2 leu pro recA

6. Vastaa lyhyesti: (á lp)

 • Miten voidaan indusoida kompetenssi kolibakteerilla?
 • Mitä tarkoitetaan temperaatilla bakteriofaagilla?
 • Miksi DNA kulkeutuu anodia kohti agaroosigeelielektroforeesissa?