Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mikrobiologian_cumu_madigan_martinko_parker_-_brock_biology_of_microorganisms_52817 [2014/02/27 01:43]
127.0.0.1 external edit
mikrobiologian_cumu_madigan_martinko_parker_-_brock_biology_of_microorganisms_52817 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Mikrobiologian cumu / Madigan, Martinko & Parker - Brock Biology of Microorganisms =====
 +
 +
 +====10.1.2012====
 +
 +**Osa I+II**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Mitkä entsyymit pystyvät tuhoamaan myrkylliset hapen muodot ja miten?
 +  - Mihin mikrobit tarvitsevat rautaa ja miten raudansaannista huolehditaan?​
 +  - Mitä tarkoitetaan mikrobien rikastamisella ja mihin se liittyy? Kerro jokin esimerkki, miten se voidaan toteuttaa.
 +  - Mihin perustuvat tärkeimpien antibioottien vaikutusmekanismit?​
 +  - Miten immunologinen muisti toimii?
 +
 +
 +====1.11.2011====
 +
 +**Osa I+II**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Mitkä entsyymit pystyvät tuhoamaan myrkylliset hapen muodot ja miten?
 +  - Mihin mikrobit tarvitsevat rautaa ja miten raudansaannista huolehditaan?​
 +  - Mitä tarkoitetaan mikrobien rikastamisella ja mihin se liittyy? Kerro jokin esimerkki, miten se voidaan toteuttaa.
 +  - Mihin perustuvat tärkeimpien antibioottien vaikutusmekanismit?​
 +  - Miten immunologinen muisti toimii?
 +
 +====18.3.2008====
 +**Osa I**
 +  -Millä mekanismeilla ravinteita kuljetetaan soluun?
 +  -Mitä tarkoitetaan kemotaksisella ja miten sitä säädellään?​
 +  -Temperaatti faagi ja sen elinkierto
 +  -Jatkuvan viljelyn periaate ja käyttömahdollisuudet
 +
 +====20.2.2007====
 +
 +**Osa I+II**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Mitä antigeeni-vasta-ainereaktioita voidaan käyttää mikrobien tunnistuksessa ja mihin menetelmät perustuvat?
 +  - Mitä mekanismeja rikkibakteerit käyttävät energian hankintaan?
 +  - Bakteriofaagien käyttö kloonausvektorina
 +  - Eläinvirusten vaikutukset infektoituneessa solussa
 +  - Kuvaile esimerkein, mitä normaalisti imettäväisissä syntyviä yhdisteitä voidaan tuottaa mikrobeilla
 +
 +====8.8.2006====
 +
 +**Osa I+II**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Miten bakteerisolu jakaantuu ja mitä jakaantumisen aikana tapahtuu?
 +  - Miten fagosyytit toimivat immuunipuolustuksessa?​
 +  - Malmien liuotus mikrobien avulla
 +  - Biologiset mutageenit
 +  - Vertaile erilaisten genomien omaavien virusten replikoitumista ja mRNA:n muodostumista
 +
 +====15.11.2005====
 +
 +  - Miten mikrobien esiintymistä ja aktiivisuutta luonnossa voidaan tutkia?
 +  - Mikrobien kasvua estävät aineet ja niiden vaikutusmekanismit
 +  - Miten //​Acrobacteriumia//​ voidaan käyttää geenien siirtämiseen ja mihin tämä menetelmä perustuu?
 +  - Miten biofilmejä muodostuu ja mitä ovat niiden hyödyt ja haitat?
 +
 +
 +====18.10.2005====
 +
 +**Osa I**
 +
 +  - Mihin mikrobit tarvitsevat rautaa ja miten saannista huolehditaan?​
 +  - Rikketsioiden erityispiirteet
 +  - Mitä erilaisia menetelmiä voidaan käyttää mikrobien kasvun määrittämiseen?​
 +  - Sytoplasmamembraanin rakenne ja toiminta
 +
 +
 +====18.10.2005====
 +
 +**Osa II**
 +
 +  - Miten mikrobit osallistuvat raudan hapettamiseen ja pelkistämiseen?​
 +  - Miten bakteerien kasvuo voidaan estää? Mikä on näiden menetelmien vaikutusmekanismi?​
 +  - Miten voidaan valmistaa geeniteknisesti rokotetta?
 +  - Miten biofilmit synytvät? Mitä haittaa ja hyötyä niistä on?
 +
 +==== 16.12.2003 ====
 +
 +**Osa I+II**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Sytoplasmamembraanin rakenne ja ominaisuudet
 +  - Mitä erilaisia energianhankintatapoja mikrobit käyttävät?​ Mistä näissä tavoissa energia ja mistä hiilenlähde biosynteeseihin?​
 +  - Halofiiliset bakteerit
 +  - Miten mikrobit sietävät raskasmetalleja ja mihin perustuu raskasmetalliresistanssi?​
 +  - Mitä rokotteita käytetään ihmisten tautien ehkäisemisessä ja miten rokotteet on valmistettu?​
 +
 +
 +==== 21.10.2003 ====
 +
 +**Osa II**
 +
 +  - Rautaa ja rikkiä hapettavat bakteerit
 +  - Miten //​Acrobacteriumin//​ avulla voidaan siirtää geenejä kasveihin? Mihin mekanismi perustuu?
 +  - Hyönteisten välityksellä leviävät sairaudet
 +  - Tärkeimpien antibioottien vaikutusmekanismit
 +
 +
 +==== 12.8.2003 ====
 +
 +** Osa I **
 +
 +  - Bakteriofaagien käyttö kloonausvektorina
 +  - Eläinvirusten vaikutukset infektoituneessa solussa
 +  - Kuvaile esimerkein, mitä normaalisti imettäväisissä syntyviä yhdisteitä voidaan tuottaa mikrobeilla
 +  - Solumembraanien rakenne
 +
 +
 +==== 17.12.2002 ====
 +
 +** Osa I+II **
 +
 +  - Difteriatoksiinin vaikutusmekanismit
 +  - Halofiiliset bakteerit
 +  - Miten mikrobit sietävät raskasmetalleja ja mihin perustuu raskasmetalliresistanssi?​
 +  - Mitä rokotteita käytetään ihmisten tautien ehkäisemisessä ja miten rokotteet on valmistettu?​
 +
 +
 +==== 19.11.2002 ====
 +
 +** Osa I **
 +
 +  - Vertaile perinteisen ja molekulaarisen taksonomian menetelmiä ja niiden etuja ja haittoja
 +  - Filamenttimaiset bakteriofaagit
 +  - Miten voidaan valmistaa geeniteknisesti rokotteita?
 +  - Flagellan rakenne ja toiminta
 +
 +
 +
 +==== 19.11.2002 ====
 +
 +** Osa I+II **
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Vertaile perinteisen ja molekulaarisen taksonomian menetelmiä ja niiden etuja ja haittoja
 +  - Filamenttimaiset bakteriofaagit
 +  - Flagellan rakenne ja toiminta
 +  - Miten fagosyytit toimivat immunopuolustuksessa?​
 +  - Malmien liuotus mikrobien avulla