Tenttiwiki

Mikrobiologian cumu / Madigan, Martinko & Parker - Brock Biology of Microorganisms

10.1.2012

Osa I+II

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Mitkä entsyymit pystyvät tuhoamaan myrkylliset hapen muodot ja miten?
 2. Mihin mikrobit tarvitsevat rautaa ja miten raudansaannista huolehditaan?
 3. Mitä tarkoitetaan mikrobien rikastamisella ja mihin se liittyy? Kerro jokin esimerkki, miten se voidaan toteuttaa.
 4. Mihin perustuvat tärkeimpien antibioottien vaikutusmekanismit?
 5. Miten immunologinen muisti toimii?

1.11.2011

Osa I+II

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Mitkä entsyymit pystyvät tuhoamaan myrkylliset hapen muodot ja miten?
 2. Mihin mikrobit tarvitsevat rautaa ja miten raudansaannista huolehditaan?
 3. Mitä tarkoitetaan mikrobien rikastamisella ja mihin se liittyy? Kerro jokin esimerkki, miten se voidaan toteuttaa.
 4. Mihin perustuvat tärkeimpien antibioottien vaikutusmekanismit?
 5. Miten immunologinen muisti toimii?

18.3.2008

Osa I

 1. Millä mekanismeilla ravinteita kuljetetaan soluun?
 2. Mitä tarkoitetaan kemotaksisella ja miten sitä säädellään?
 3. Temperaatti faagi ja sen elinkierto
 4. Jatkuvan viljelyn periaate ja käyttömahdollisuudet

20.2.2007

Osa I+II

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Mitä antigeeni-vasta-ainereaktioita voidaan käyttää mikrobien tunnistuksessa ja mihin menetelmät perustuvat?
 2. Mitä mekanismeja rikkibakteerit käyttävät energian hankintaan?
 3. Bakteriofaagien käyttö kloonausvektorina
 4. Eläinvirusten vaikutukset infektoituneessa solussa
 5. Kuvaile esimerkein, mitä normaalisti imettäväisissä syntyviä yhdisteitä voidaan tuottaa mikrobeilla

8.8.2006

Osa I+II

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Miten bakteerisolu jakaantuu ja mitä jakaantumisen aikana tapahtuu?
 2. Miten fagosyytit toimivat immuunipuolustuksessa?
 3. Malmien liuotus mikrobien avulla
 4. Biologiset mutageenit
 5. Vertaile erilaisten genomien omaavien virusten replikoitumista ja mRNA:n muodostumista

15.11.2005

 1. Miten mikrobien esiintymistä ja aktiivisuutta luonnossa voidaan tutkia?
 2. Mikrobien kasvua estävät aineet ja niiden vaikutusmekanismit
 3. Miten Acrobacteriumia voidaan käyttää geenien siirtämiseen ja mihin tämä menetelmä perustuu?
 4. Miten biofilmejä muodostuu ja mitä ovat niiden hyödyt ja haitat?

18.10.2005

Osa I

 1. Mihin mikrobit tarvitsevat rautaa ja miten saannista huolehditaan?
 2. Rikketsioiden erityispiirteet
 3. Mitä erilaisia menetelmiä voidaan käyttää mikrobien kasvun määrittämiseen?
 4. Sytoplasmamembraanin rakenne ja toiminta

18.10.2005

Osa II

 1. Miten mikrobit osallistuvat raudan hapettamiseen ja pelkistämiseen?
 2. Miten bakteerien kasvuo voidaan estää? Mikä on näiden menetelmien vaikutusmekanismi?
 3. Miten voidaan valmistaa geeniteknisesti rokotetta?
 4. Miten biofilmit synytvät? Mitä haittaa ja hyötyä niistä on?

16.12.2003

Osa I+II

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Sytoplasmamembraanin rakenne ja ominaisuudet
 2. Mitä erilaisia energianhankintatapoja mikrobit käyttävät? Mistä näissä tavoissa energia ja mistä hiilenlähde biosynteeseihin?
 3. Halofiiliset bakteerit
 4. Miten mikrobit sietävät raskasmetalleja ja mihin perustuu raskasmetalliresistanssi?
 5. Mitä rokotteita käytetään ihmisten tautien ehkäisemisessä ja miten rokotteet on valmistettu?

21.10.2003

Osa II

 1. Rautaa ja rikkiä hapettavat bakteerit
 2. Miten Acrobacteriumin avulla voidaan siirtää geenejä kasveihin? Mihin mekanismi perustuu?
 3. Hyönteisten välityksellä leviävät sairaudet
 4. Tärkeimpien antibioottien vaikutusmekanismit

12.8.2003

Osa I

 1. Bakteriofaagien käyttö kloonausvektorina
 2. Eläinvirusten vaikutukset infektoituneessa solussa
 3. Kuvaile esimerkein, mitä normaalisti imettäväisissä syntyviä yhdisteitä voidaan tuottaa mikrobeilla
 4. Solumembraanien rakenne

17.12.2002

Osa I+II

 1. Difteriatoksiinin vaikutusmekanismit
 2. Halofiiliset bakteerit
 3. Miten mikrobit sietävät raskasmetalleja ja mihin perustuu raskasmetalliresistanssi?
 4. Mitä rokotteita käytetään ihmisten tautien ehkäisemisessä ja miten rokotteet on valmistettu?

19.11.2002

Osa I

 1. Vertaile perinteisen ja molekulaarisen taksonomian menetelmiä ja niiden etuja ja haittoja
 2. Filamenttimaiset bakteriofaagit
 3. Miten voidaan valmistaa geeniteknisesti rokotteita?
 4. Flagellan rakenne ja toiminta

19.11.2002

Osa I+II

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Vertaile perinteisen ja molekulaarisen taksonomian menetelmiä ja niiden etuja ja haittoja
 2. Filamenttimaiset bakteriofaagit
 3. Flagellan rakenne ja toiminta
 4. Miten fagosyytit toimivat immunopuolustuksessa?
 5. Malmien liuotus mikrobien avulla